A picture

Navigácia

Obsah

Program rozvoja bývania

Program rozvoja bývania obce Nesvady poskytuje súhrnné informácie o súčasnom stave bytového fondu, obyvateľstve, sociálno-ekonomických podmienkach rozvoja bývania, o území a na základe prognózy vývoja obyvateľstva poskytuje východiská pre plánovanie rozvoja bývania v obci Nesvady, v súlade s potrebami a požiadavkami dopytu, vrátane uspokojenia potrieb bývania špecifických skupín obyvateľstva.

Program rozvoja bývania obce Nesvady na roky 2014-2023

 

Odoslať stránku e-mailom