A picture

Navigácia

Obsah

Územný plán obce Nesvady schválený: 18.12.2003, č. uzn. 15/2003-VII

Textová časť Stiahnuté: 662x

Nesvady - Krajinná a sídelná štruktúra Stiahnuté: 747x

Nesvady - Širšie vzťahy Stiahnuté: 169x

Nesvady - Komplexný urbanistický návrh Stiahnuté: 207x

Nesvady - Návrh dopravy Stiahnuté: 116x

Nesvady - Návrh vodného hospodárstva Stiahnuté: 122x

Nesvady - Návrh -VE+ Telekom Stiahnuté: 121x

Nesvady - Návrh IS - plynovod Stiahnuté: 112x

Nesvady - Vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF Stiahnuté: 119x

Aňala - Komplexný urbanisitcký návrh Stiahnuté: 114x

Aňala - Návrh dopravy Stiahnuté: 92x

Aňala - Vodné hospodárstvo Stiahnuté: 99x

Aňala - Technická infraštruktúra Stiahnuté: 95x

Aňala - Plynofikácia Stiahnuté: 93x

Aňala - Vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF Stiahnuté: 90x

Stará Gúta/Hamušad/ - Komplexný urbanistický návrh Stiahnuté: 103x

Stará Gúta/Hamušad/ - Návrh dopravy + VE Stiahnuté: 94x

Vodné hospodárstvo Stiahnuté: 116x

Vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF Stiahnuté: 114x

Zmeny a doplnky č.1/2005 schválené: 30.03.2016, č. uzn. 45/2006-X.

Zmeny a doplnky 1/2005 Stiahnuté: 146x

Stránka

Odoslať stránku e-mailom