A picture

Navigácia

Obsah

Územný plán obce Nesvady schválený: 18.12.2003, č. uzn. 15/2003-VII

Textová časť Stiahnuté: 248x

Nesvady - Krajinná a sídelná štruktúra Stiahnuté: 623x

Nesvady - Širšie vzťahy Stiahnuté: 46x

Nesvady - Komplexný urbanistický návrh Stiahnuté: 61x

Nesvady - Návrh dopravy Stiahnuté: 33x

Nesvady - Návrh vodného hospodárstva Stiahnuté: 37x

Nesvady - Návrh -VE+ Telekom Stiahnuté: 38x

Nesvady - Návrh IS - plynovod Stiahnuté: 34x

Nesvady - Vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF Stiahnuté: 39x

Aňala - Komplexný urbanisitcký návrh Stiahnuté: 39x

Aňala - Návrh dopravy Stiahnuté: 36x

Aňala - Vodné hospodárstvo Stiahnuté: 37x

Aňala - Technická infraštruktúra Stiahnuté: 34x

Aňala - Plynofikácia Stiahnuté: 33x

Aňala - Vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF Stiahnuté: 31x

Stará Gúta/Hamušad/ - Komplexný urbanistický návrh Stiahnuté: 34x

Stará Gúta/Hamušad/ - Návrh dopravy + VE Stiahnuté: 29x

Vodné hospodárstvo Stiahnuté: 30x

Vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF Stiahnuté: 33x

Zmeny a doplnky č.1/2005 schválené: 30.03.2016, č. uzn. 45/2006-X.

Zmeny a doplnky 1/2005 Stiahnuté: 61x

Stránka

Odoslať stránku e-mailom