A picture

Navigácia

Obsah

Územný plán obce Nesvady schválený: 18.12.2003, č. uzn. 15/2003-VII

Textová časť Stiahnuté: 315x

Nesvady - Krajinná a sídelná štruktúra Stiahnuté: 665x

Nesvady - Širšie vzťahy Stiahnuté: 84x

Nesvady - Komplexný urbanistický návrh Stiahnuté: 88x

Nesvady - Návrh dopravy Stiahnuté: 47x

Nesvady - Návrh vodného hospodárstva Stiahnuté: 52x

Nesvady - Návrh -VE+ Telekom Stiahnuté: 53x

Nesvady - Návrh IS - plynovod Stiahnuté: 49x

Nesvady - Vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF Stiahnuté: 55x

Aňala - Komplexný urbanisitcký návrh Stiahnuté: 54x

Aňala - Návrh dopravy Stiahnuté: 50x

Aňala - Vodné hospodárstvo Stiahnuté: 54x

Aňala - Technická infraštruktúra Stiahnuté: 48x

Aňala - Plynofikácia Stiahnuté: 46x

Aňala - Vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF Stiahnuté: 47x

Stará Gúta/Hamušad/ - Komplexný urbanistický návrh Stiahnuté: 49x

Stará Gúta/Hamušad/ - Návrh dopravy + VE Stiahnuté: 44x

Vodné hospodárstvo Stiahnuté: 41x

Vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF Stiahnuté: 45x

Zmeny a doplnky č.1/2005 schválené: 30.03.2016, č. uzn. 45/2006-X.

Zmeny a doplnky 1/2005 Stiahnuté: 82x

Stránka

Odoslať stránku e-mailom