A picture

Navigácia

Obsah

Územný plán obce Nesvady schválený: 18.12.2003, č. uzn. 15/2003-VII

Textová časť Stiahnuté: 1067x

Nesvady - Krajinná a sídelná štruktúra Stiahnuté: 821x

Nesvady - Širšie vzťahy Stiahnuté: 268x

Nesvady - Komplexný urbanistický návrh Stiahnuté: 332x

Nesvady - Návrh dopravy Stiahnuté: 177x

Nesvady - Návrh vodného hospodárstva Stiahnuté: 196x

Nesvady - Návrh -VE+ Telekom Stiahnuté: 182x

Nesvady - Návrh IS - plynovod Stiahnuté: 183x

Nesvady - Vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF Stiahnuté: 172x

Aňala - Komplexný urbanisitcký návrh Stiahnuté: 200x

Aňala - Návrh dopravy Stiahnuté: 148x

Aňala - Vodné hospodárstvo Stiahnuté: 148x

Aňala - Technická infraštruktúra Stiahnuté: 154x

Aňala - Plynofikácia Stiahnuté: 147x

Aňala - Vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF Stiahnuté: 154x

Stará Gúta/Hamušad/ - Komplexný urbanistický návrh Stiahnuté: 160x

Stará Gúta/Hamušad/ - Návrh dopravy + VE Stiahnuté: 165x

Vodné hospodárstvo Stiahnuté: 185x

Vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF Stiahnuté: 200x

Zmeny a doplnky č.1/2005 schválené: 30.03.2006, č. uzn. 45/2006-X.

Zmeny a doplnky 1/2005 Stiahnuté: 236x

Stránka

Odoslať stránku e-mailom