A picture

Navigácia

Obsah

Územný plán obce Nesvady schválený: 18.12.2003, č. uzn. 15/2003-VII

Textová časť Stiahnuté: 1226x

Nesvady - Krajinná a sídelná štruktúra Stiahnuté: 850x

Nesvady - Širšie vzťahy Stiahnuté: 314x

Nesvady - Komplexný urbanistický návrh Stiahnuté: 404x

Nesvady - Návrh dopravy Stiahnuté: 196x

Nesvady - Návrh vodného hospodárstva Stiahnuté: 227x

Nesvady - Návrh -VE+ Telekom Stiahnuté: 209x

Nesvady - Návrh IS - plynovod Stiahnuté: 208x

Nesvady - Vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF Stiahnuté: 195x

Aňala - Komplexný urbanisitcký návrh Stiahnuté: 222x

Aňala - Návrh dopravy Stiahnuté: 164x

Aňala - Vodné hospodárstvo Stiahnuté: 169x

Aňala - Technická infraštruktúra Stiahnuté: 172x

Aňala - Plynofikácia Stiahnuté: 168x

Aňala - Vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF Stiahnuté: 173x

Stará Gúta/Hamušad/ - Komplexný urbanistický návrh Stiahnuté: 179x

Stará Gúta/Hamušad/ - Návrh dopravy + VE Stiahnuté: 181x

Vodné hospodárstvo Stiahnuté: 219x

Vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF Stiahnuté: 238x

Zmeny a doplnky č.1/2005 schválené: 30.03.2006, č. uzn. 45/2006-X.

Zmeny a doplnky 1/2005 Stiahnuté: 291x

Stránka

Odoslať stránku e-mailom