A picture

Navigácia

Obsah

Územný plán obce Nesvady schválený: 18.12.2003, č. uzn. 15/2003-VII

Textová časť Stiahnuté: 529x

Nesvady - Krajinná a sídelná štruktúra Stiahnuté: 723x

Nesvady - Širšie vzťahy Stiahnuté: 142x

Nesvady - Komplexný urbanistický návrh Stiahnuté: 172x

Nesvady - Návrh dopravy Stiahnuté: 98x

Nesvady - Návrh vodného hospodárstva Stiahnuté: 99x

Nesvady - Návrh -VE+ Telekom Stiahnuté: 101x

Nesvady - Návrh IS - plynovod Stiahnuté: 89x

Nesvady - Vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF Stiahnuté: 97x

Aňala - Komplexný urbanisitcký návrh Stiahnuté: 94x

Aňala - Návrh dopravy Stiahnuté: 78x

Aňala - Vodné hospodárstvo Stiahnuté: 86x

Aňala - Technická infraštruktúra Stiahnuté: 84x

Aňala - Plynofikácia Stiahnuté: 78x

Aňala - Vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF Stiahnuté: 78x

Stará Gúta/Hamušad/ - Komplexný urbanistický návrh Stiahnuté: 89x

Stará Gúta/Hamušad/ - Návrh dopravy + VE Stiahnuté: 80x

Vodné hospodárstvo Stiahnuté: 100x

Vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF Stiahnuté: 96x

Zmeny a doplnky č.1/2005 schválené: 30.03.2016, č. uzn. 45/2006-X.

Zmeny a doplnky 1/2005 Stiahnuté: 129x

Stránka

Odoslať stránku e-mailom