A picture

Navigácia

Obsah

Územný plán obce Nesvady schválený: 18.12.2003, č. uzn. 15/2003-VII

Textová časť Stiahnuté: 393x

Nesvady - Krajinná a sídelná štruktúra Stiahnuté: 686x

Nesvady - Širšie vzťahy Stiahnuté: 109x

Nesvady - Komplexný urbanistický návrh Stiahnuté: 121x

Nesvady - Návrh dopravy Stiahnuté: 68x

Nesvady - Návrh vodného hospodárstva Stiahnuté: 73x

Nesvady - Návrh -VE+ Telekom Stiahnuté: 75x

Nesvady - Návrh IS - plynovod Stiahnuté: 68x

Nesvady - Vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF Stiahnuté: 76x

Aňala - Komplexný urbanisitcký návrh Stiahnuté: 72x

Aňala - Návrh dopravy Stiahnuté: 61x

Aňala - Vodné hospodárstvo Stiahnuté: 69x

Aňala - Technická infraštruktúra Stiahnuté: 67x

Aňala - Plynofikácia Stiahnuté: 62x

Aňala - Vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF Stiahnuté: 61x

Stará Gúta/Hamušad/ - Komplexný urbanistický návrh Stiahnuté: 65x

Stará Gúta/Hamušad/ - Návrh dopravy + VE Stiahnuté: 60x

Vodné hospodárstvo Stiahnuté: 66x

Vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF Stiahnuté: 71x

Zmeny a doplnky č.1/2005 schválené: 30.03.2016, č. uzn. 45/2006-X.

Zmeny a doplnky 1/2005 Stiahnuté: 101x

Stránka

Odoslať stránku e-mailom