A picture

Navigácia

Obsah

Zmeny a doplnky č.1/2005 schválené: 30.03.2016, č. uzn. 45/2006-X.

Krajinná a sídelná štruktúra Stiahnuté: 60x

Komplexný urbanistický návrh Stiahnuté: 85x

Komplexný urbanistický návrh Stiahnuté: 63x

Návrh energetiky Stiahnuté: 68x

Vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF Stiahnuté: 49x

Vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF Stiahnuté: 46x

Zmeny a doplnky č. 2/2014 schválené: 23.04.2015, č. uzn. 6/2015-VI.

Zmeny a doplnky č. 2/2014 Stiahnuté: 124x

Širšie vzťahy Stiahnuté: 53x

Krajinná a sídelná štruktúra Stiahnuté: 54x

Komplexný urbanistický návrh Stiahnuté: 63x

Návrh dopravy Stiahnuté: 49x

Návrh energetiky – elekrifikácia + telekom Stiahnuté: 43x

Návrh energetiky - plynofikácia Stiahnuté: 44x

Stránka

Odoslať stránku e-mailom