A picture

Navigácia

Obsah

Zmeny a doplnky č.1/2005 schválené: 30.03.2016, č. uzn. 45/2006-X.

Krajinná a sídelná štruktúra Stiahnuté: 19x

Komplexný urbanistický návrh Stiahnuté: 22x

Komplexný urbanistický návrh Stiahnuté: 22x

Návrh energetiky Stiahnuté: 23x

Vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF Stiahnuté: 17x

Vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF Stiahnuté: 16x

Zmeny a doplnky č. 2/2014 schválené: 23.04.2015, č. uzn. 6/2015-VI.

Zmeny a doplnky č. 2/2014 Stiahnuté: 40x

Širšie vzťahy Stiahnuté: 20x

Krajinná a sídelná štruktúra Stiahnuté: 17x

Komplexný urbanistický návrh Stiahnuté: 26x

Návrh dopravy Stiahnuté: 17x

Návrh energetiky – elekrifikácia + telekom Stiahnuté: 15x

Návrh energetiky - plynofikácia Stiahnuté: 13x

Stránka

Odoslať stránku e-mailom