A picture

Navigácia

Obsah

Zmeny a doplnky č.1/2005 schválené: 30.03.2016, č. uzn. 45/2006-X.

Krajinná a sídelná štruktúra Stiahnuté: 55x

Komplexný urbanistický návrh Stiahnuté: 83x

Komplexný urbanistický návrh Stiahnuté: 61x

Návrh energetiky Stiahnuté: 65x

Vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF Stiahnuté: 45x

Vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF Stiahnuté: 42x

Zmeny a doplnky č. 2/2014 schválené: 23.04.2015, č. uzn. 6/2015-VI.

Zmeny a doplnky č. 2/2014 Stiahnuté: 114x

Širšie vzťahy Stiahnuté: 48x

Krajinná a sídelná štruktúra Stiahnuté: 48x

Komplexný urbanistický návrh Stiahnuté: 56x

Návrh dopravy Stiahnuté: 42x

Návrh energetiky – elekrifikácia + telekom Stiahnuté: 38x

Návrh energetiky - plynofikácia Stiahnuté: 39x

Stránka

Odoslať stránku e-mailom