A picture

Navigácia

Obsah

DOMÁCE KOMPOSTOVANIE

Kompostovanie je považované za technológiu, ktorá významným spôsobom napomáha pri ochrane životného prostredia. Je to jedinečný, jednoduchý a generáciami overený spôsob na využitie biologického odpadu.

Kompostovaním premeníme biologický odpad pomocou prirodzeného, ale riadeného rozkladu na kompost – organické hnojivo, ktoré môžeme použiť ako hnojivo alebo pestovateľský substrát. Takto môžeme využiť živiny obsiahnuté v biologickom odpade a vrátiť ich späť do pôdy, z ktorej sme ich predtým pri pestovaní odobrali. Aplikáciou kompostu na pôdy v nich zvyšujeme množstvo organickej hmoty. Jej nedostatok je v poslednej dobe hlavným dôvodom znižovania úrodnosti pôd v celom svete a aj na Slovensku. Správne zvolená forma a technológia kompostovania môže pre obec a jej obyvateľov priniesť aj značné finančné úspory.

Kompostovaním teda môžeme vyriešiť viacero problémov:

  • znížime množstvo odpadov, ktoré nám z domu odvážajú na skládky a do spaľovní odpadov,
  • znížime náklady na nakladanie s odpadmi, čo môže viesť k nezvyšovaniu miestneho poplatku za odpady,
  • z odpadu vyrobíme kvalitné hnojivo pre svoju záhradku.

 

Pri zakladaní kompostoviska by sme mali dbať na:

1. Výber vhodného miesta

2. Typ kompostoviska - hrobľa alebo zásobník

3. Ktoré odpady patria do kompostoviska

 

Ktoré odpady sú vhodné na kompostovanie?

1. suroviny vhodné na kompostovanie:

a) záhradné biologické odpady – pokosená tráva, zvyšky zeleniny, opadané ovocie, zvädnuté rastlinné časti, mladá vypletá burina, odrezané časti vetiev, lístie,

b) kuchynské a domové biologické odpady – rastlinné zvyšky z prípravy jedál (z čistenia ovocia a zeleniny), usadenina z kávy, šupky z južného ovocia (banány, pomaranče, citróny), zvyšky varenej stravy (nie produkty živočíšnej výroby), potraviny po záručnej lehote, zvädnuté kytice, opotrebovaná zemina z kvetináčov, vlasy, zvyšky vlny, papierové vreckovky, popol z pecí, kotlov a kozubov – len čistý drevný,

c) biologické odpady z chovu hospodárskych zvierat – zvieracie výkaly (hnoj, hnojovica, močovka) hlavne dobytka, hydiny, koní, zajacov a pod., uložené na slame alebo drevených pilinách,

d) kompostovacie prísady – napr. vápenaté látky, bentonit, rohovinová múčka, rôzne urýchľovače kompostovania, rôzne výluhy z rastlín, pôda, kompost.

2. odpady nevhodné na kompostovanie:

a) odpady, ktoré nepodliehajú biologickému rozkladu, napr. sklo, kovy, plasty, veľká časť textilu, jednorazové plienky, viacvrstvové kombinované materiály (krabicové obaly z mlieka a džúsov),

b) odpady s obsahom nebezpečných látok a ťažkých kovov, napr. farby, staré lieky, staré oleje, batérie, chemické prostriedky a pod.,

c) suroviny podozrivé, že obsahujú patogénne mikroorganizmy, napr. výkaly od mäsožravých zvierat, chorých zvierat, cudzí alebo neznámych zvierat, ale aj ľudské výkaly, kaly zo žúmp a septikov,

d) biologické odpady, u ktorých je nadmerné riziko vzniku zápachu a prilákania nežiaducich zvierat, napr. jedlá z mäsa, rýb a mliečnych výrobkov, veľké množstvá varenej stravy,

e) biologické odpady s nadmerným obsahom soli, mastnoty, napr. veľmi slané potraviny, suroviny a zemina kontaminované posypovou soľou alebo olejom.

 

1Možno sa Vám na prvý pohľad zdá kompostovanie zložité, no verte, že také nie je. Chce to len trocha skúseností a výsledky sa dostavia. Možno Vaše prvé kompostovisko a kompost nebudú hneď „super“, no časom sa to bude zlepšovať. Hlavné je začať a skúšať. Znížime tým množstvo zneškodňovaných odpadov a získame kvalitné hnojivo pre svoju záhradku.

 

 

Kompostovanie

Návod na obsluhu kompostérov a príručka pre správne kompostovanie

Odoslať stránku e-mailom