A picture

Navigácia

Obsah

Správy

#

Kalendár zvozu odpadov v roku 2021

Kalendár zvozu odpadov v roku 2021 celý text

ostatné | 15. 4. 2021 | Autor:
#

Pomôcka k triedeniu odpadov

Vážení Nesvadčania, chceme Vás poprosiť o zvýšené triedenie odpadov v našom meste. Prečo? Poplatky za skládkovanie odpadov sa od roku 2019 zvyšujú, a každoročne neustále stúpajú.
V spolupráci s OZV RECOBAL, s ktorou naše mesto spolupracuje, vám tu ponúkame pomôcku k triedeniu odpadov: celý text

ostatné | 16. 3. 2021 | Autor:
#

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

Mesto Nesvady v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok. celý text

ostatné | 26. 2. 2021 | Autor:
#

Opatrenia zavedené na podporu predchádzania vzniku odpadu na území mesta Nesvady

Opatrenia zavedené na podporu predchádzania vzniku odpadu na území mesta Nesvady s cieľom podporiť opätovné využitie odpadov. celý text

ostatné | 15. 1. 2021 | Autor:
#

Ako predchádzať vzniku odpadu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo informačné letáky o tom, ako sa dá v domácnosti predchádzať vzniku odpadu, ako využiť biologický rozložiteľný odpad na záhrade a 10 tipov ako neplytvať potravinami celý text

ostatné | 15. 1. 2021 | Autor:
#

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

Mesto NESVADY v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019. celý text

ostatné | 28. 2. 2020 | Autor:
#

Kalendár zvozu odpadov v roku 2020

Kalendár zvozu zmesového komunálneho odpadu a triedených zložiek odpadu. celý text

ostatné | 6. 1. 2020 | Autor:
#

Termíny zberu komunálneho odpadu od IX. - XII.

Termíny zberu komunálneho odpadu od IX. - XII. celý text

ostatné | 9. 9. 2019 | Autor:
#

Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018

Na základe z evidencie o druhoch a množstve odpadu a nakladaní s ním na území obce Nesvady za
kalendárny rok 2018. celý text

ostatné | 22. 2. 2019 | Autor:
#

Malý sprievodca odpadov z domácností

Triedenie odpadu z domácností sa už stalo bežnou praxou. Sklo, papier, plasty sú najbežnejšie materiály, ktoré sa dajú dobre recyklovať. Spoločnosť Recobal si pre nás pripravila malú pomôcku. celý text

ostatné | 24. 10. 2018 | Autor:
#

Program odpadového hospodárstva

Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch uznesením č. 48/2018 zo 48. zastupiteľstva konaného dňa 27.9.2018 schválilo Program odpadového hospodárstva obce Nesvady na roky 2016-2020. celý text

ostatné | 24. 10. 2018 | Autor:
#

Termíny zberu triedeného a komunálneho odpadu v roku 2018

Termíny zberu triedeného a komunálneho odpadu v roku 2018 celý text

ostatné | 26. 1. 2018 | Autor:
#

Termíny zberu triedeného a komunálneho odpadu v 2. polroku 2017

Termíny zberu triedeného a komunálneho odpadu v 2. polroku 2017 celý text

ostatné | 15. 8. 2017 | Autor:
#

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Nesvady

Podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci. celý text

ostatné | 16. 6. 2016 | Autor:

Triedený zber odpadov

Obec Nesvady stanovuje harmonogram zberu separovaného odpadu podľa jednotlivých ulíc v roku 2016. Zber bude vždy posledný týždeň v bežnom mesiaci a to v stredu a štvrtok celý text

ostatné | 4. 1. 2016 | Autor:
Odoslať stránku e-mailom