A picture

Navigácia

Obsah

Správy

#

Malý sprievodca odpadov z domácností

Triedenie odpadu z domácností sa už stalo bežnou praxou. Sklo, papier, plasty sú najbežnejšie materiály, ktoré sa dajú dobre recyklovať. Spoločnosť Recobal si pre nás pripravila malú pomôcku. celý text

ostatné | 24. 10. 2018 | Autor:
#

Program odpadového hospodárstva

Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch uznesením č. 48/2018 zo 48. zastupiteľstva konaného dňa 27.9.2018 schválilo Program odpadového hospodárstva obce Nesvady na roky 2016-2020. celý text

ostatné | 24. 10. 2018 | Autor:
#

Termíny zberu triedeného a komunálneho odpadu v roku 2018

Termíny zberu triedeného a komunálneho odpadu v roku 2018 celý text

ostatné | 26. 1. 2018 | Autor:
#

Termíny zberu triedeného a komunálneho odpadu v 2. polroku 2017

Termíny zberu triedeného a komunálneho odpadu v 2. polroku 2017 celý text

ostatné | 15. 8. 2017 | Autor:
#

Nebuďme leniví, trieďme odpad!

Zopár rád ako správne triediť odpad celý text

ostatné | 27. 7. 2016 | Autor:
#

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Nesvady

Podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci. celý text

ostatné | 16. 6. 2016 | Autor:

Triedený zber odpadov

Obec Nesvady stanovuje harmonogram zberu separovaného odpadu podľa jednotlivých ulíc v roku 2016. Zber bude vždy posledný týždeň v bežnom mesiaci a to v stredu a štvrtok celý text

ostatné | 4. 1. 2016 | Autor:
Odoslať stránku e-mailom