A picture

Obsah

 

 

Rok 2017 

od 31.3.2017 zmena názvu spoločnosti

 

číslo zmluvy Dodávateľ Názov Dátum zverejnenia Cena
 

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Zmluva o postúpení práv a povinností zo zmluvy o poskytnutí balíka produktov a služieb pre podnikateľov 31.03.2017  
 

VPS Nesvady s.r.o.

Studená 1, 946 51 Nesvady

Kúpna zmluva 31.03.2017  
 

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Zmluva o postúpení práv a povinností zo zmluvy o poskytnutí balíka produktov a služieb pre podnikateľov 31.03.2017  
  Zberol s.r.o.                                 Hlavná 15, 946 38 Virt Zmluva o poskytovaní služieb/nakladaní s odpadom 03.03.2017  
 

Regionálne rozvojové centrum n.o. Wolkerova 1, 940 01 Nové Zámy

Zmluva o vývoze domových splaškových vôd 02.02.2017  
  PROSPECT, spol.s.r.o. ,                       J.Simora 5, 940 01 Nové Zámky Rámcová zmluva 02.02.2017  

Rok 2016

číslo zmluvy Dodávateľ Názov Dátum zverejnenia Cena
  General Plastic, a.s. , Priemyslený areál 3677, 946 03 Kolárovo  Rámcová kúpna zmluva 310326/2016 1.12.2016  
  Humana People to People Slovakia o.z. , Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevov a obuvi 17.11.2016  
2016/Vr/Obec_Nesvady

BOMAT s.r.o.                                    922 01 Veľké Orvište 380

Zmluva o zbere odpadu zn. 2016/Vr/Obec_Nesvady 17.06.2016
Odoslať stránku e-mailom