A picture

Navigácia

Obsah

Obecná polícia

Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich z všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.

Obecnú políciu zriaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným nariadením. Náčelníka obecnej polície na návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

 

Náčelník obecnej polície:                   Jozef Daráž

Príslušníci obecnej polície:                Tibor Ďurika

                                                           Marian Tóth

                                                            Jaroslav Kováč

 

Tel. číslo +421 (0)948 346 229 – náčelník OcP a hliadka OcP

Odoslať stránku e-mailom