A picture

Navigácia

Obsah

Školy

MATERSKÉ  ŠKOLY

Materská škola Bocianiky

Hurbanova 4, 946 51 Nesvady

riaditeľka: Mgr. Rebeka Balogh

tel.: 035 /76 92 230

web: http://msbocianiky.webnode.sk/

email: mspribocianoch@gmail.com

Materská škola Nezábudka

Sládkovičova 2, 946 51 Nesvady

riaditeľka: Mgr. Milada Horváthová

tel.: 035/76 92 402

web: http://www.msnesvady.estranky.sk/

email: nezabudka.nesvady@gmail.com

 
ZÁKLADNÉ  ŠKOLY

Základná škola

Komenského 21, 946 51 Nesvady

riaditeľka: PaedDr. Silvia Hlavačková

tel.: 035/ 76 92 214

web: http://zsnesvady.edupage.org/

email: riaditelzs@gmail.com

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola

Komenského 21, 946 51 Nesvady - Naszvad

riaditeľ: PaedDr. Norbert Becse

tel.: +421 910 957 386, +421 915 786 880

web: http://zsvjmnesvady.edupage.org/

email: iskola4@gmail.com

 
ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA - elokované pracovisko

Špeciálnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola 

Novozámocká 2 , 946 51 Nesvady

riaditeľ: Mgr. Zoltán Misák (Hurbanovo)

zástupkyňa: Mgr. Katarína Marázová (Nesvady)

tel.: 035/76 02 433 

web: http://www.szsmhu.edu.sk/ 

email: misakzoli@szm.sk  

 
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA - elokované pracovisko

budova Základnej školy Nesvady, Komenského 21

tel.: 035/37 00 219

email: riaditel@zushurbanovo.edu.sk

 
Odoslať stránku e-mailom