A picture

Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

#

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

Deň konania volieb sa uskutoční v sobotu 25.05.2019. celý text

ostatné | 6. 2. 2019 | Autor:
#

Usmernenie pri chove ošípaných na domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu. Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“) s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou u fyzických osôb – nepodnikateľov.

celý text

ostatné | 5. 2. 2019 | Autor:
#

Zmena úradných hodín Obecného úradu Nesvady

Milí občania,
od 1.2.2019 dochádza k zmene úradných hodín Obecného úradu Nesvady, a to: celý text

ostatné | 31. 1. 2019 | Autor:
#

OZNAM - Plánované odstávky v distribučnej sieti elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s oznamuje termíny plánovaných odstávok v distribučnej sieti elektriny dňa 31.1.2019 a 5.2.2019. celý text

ostatné | 16. 1. 2019 | Autor:
#

Priznanie k dani z nehnuteľností

Obec Nesvady ako správca miestnych daní oznamuje obyvateľom obce, že priznanie respektíve čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností sa na rok 2019 podáva v termíne do 31. januára 2019 celý text

ostatné | 16. 1. 2019 | Autor:
#

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Dňa 16.3.2019 sa konajú voľby prezidenta Slovenskej republiky. celý text

ostatné | 14. 1. 2019 | Autor:
#

Odstávka vody

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje, že dňa 10.1.2019 v čase od 9:00 do 15:00 nebude dodávka vody v obci Nesvady a v jej časti Aňala. celý text

ostatné | 9. 1. 2019 | Autor:
#

Harmonogram zberu komunálneho a triedeného odpadu

Zber komunálneho odpadu sa bude naďalej vykonávať v dvojtýždňových intervaloch.
Zber plastov, tetrapakových a kovových obalov je vyznačený v jednotlivých mesiacoch žltou farbou.
Najbližší termín výmenného zberu papiera a rastlinného oleja bude 20.2.2019 celý text

ostatné | 7. 1. 2019 | Autor:
#

Udelenie obecného prospechového štipendia,vyhodnotenie ankety „Športovec - športovkyňa roka 2018“, "Športový talent za rok 2018" a najlepší športový kolektív.

21.12.2018 sa v obradnej sieni udelilo obecné prospechové štipendium a udelili sa ocenenia najlepším športovcom. celý text

ostatné | 21. 12. 2018 | Autor:
#

Novoročný ohňostroj

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch Vás pozývajú spoločne osláviť príchod Nového roka 2019.
Všetci občania ste srdečne vítaní na novoročnom ohňostroji o 01,00 hod. na námestí pred Obecným úradom v Nesvadoch. celý text

ostatné | 21. 12. 2018 | Autor:
#

Oznam - zmena termínu odvozu komunálnaho odpadu

Brantner Nové Zámky s.r.o. oznamuje občanom, že odvoz komunálneho odpadu sa z 26. decembra 2018 (streda) z technických príčin presúva na 29. december 2018 (sobota).Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 21. 12. 2018 | Autor:
#

Uvítanie do života

Dnes sme uvítali jednu malú princeznú do veľkej rodiny našej obce. V Obradnej sieni obecného úradu sme oslávili radosť mladej rodinky, ktorá sa rozrástla o ďalšieho jej člena. Síce drobunkého, ale zato prinášajúceho veľké ľudské šťastie. celý text

ostatné | 12. 12. 2018 | Autor:
#

Cestovný poriadok s platnosťou od 9. decembra 2018

Nové cestovné poriadky s platnosťou od 9. 12. 2018 do 14.12.2019 celý text

ostatné | 11. 12. 2018 | Autor:
#

Začalo sa funkčné obdobie nového starostu

Dňa 6.12.2018 na ustanovujúcom zasadnutí novozvolený starosta obce Nesvady, Zoltán Molnár zložil zákonom predpísaný sľub, čím sa mu začalo funkčné obdobie 2018-2022. celý text

ostatné | 10. 12. 2018 | Autor:
#

Oznam - odpočet stavu vodomerov 27.-28.11.2018

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje občanom, že vykoná odpočet stavu vodomerov nasledovne:
- dňa 27.11.18 (utorok) Budovateľská, B. Bartóka, Brezová, Lipová, Piesková, Hviezdoslavova, Sládkovičova
- dňa 28.11.18 (streda) Puškinova, Orechový rad.
celý text

ostatné | 26. 11. 2018 | Autor:
#

Výsledok komunálnych volieb

Výsledok komunálnych volieb. Poznáme nového starostu a obecné zastupiteľstvo. celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor:
Oznam o prerušení distribúcie elektriny  1

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

Na základe informácií Západoslovenskej distribučnej Vám oznamujeme termíny plánovaných odstávok elektrickej energie: celý text

ostatné | 7. 11. 2018 | Autor:
#

Jesenné upratovanie

Obec Nesvady každoročne organizuje zber objemového odpadu z domácností pod názvom "Jesenné upratovanie."
JESENNÉ UPRATOVANIE DOMÁCNOSTÍ sa uskutoční 26. a 27. októbra 2018
v piatok 26. októbra môžete odpad voziť v čase od 08:00 - 17:00 hod.,
v sobotu 27. októbra môžete odpad voziť v čase od 08:00 - 17:00 hod.
Veľkokapacitné kontajnery budú umiestnené na zbernom mieste v areáli VPS Nesvady s.r.o. a v areáli na Novozámockej ceste súp.č. 1413
celý text

ostatné | 23. 10. 2018 | Autor:
#

Mimoriadna otváracia doba pohrebiska

Vzhľadom na pamiatku zosnulých bude v dňoch 28.10. - 2.11. 2018 cintorín otvorený v mimoriadnych otváracích hodinách. celý text

ostatné | 22. 10. 2018 | Autor:
#

Otváracia doba prekládková stanica- október

V mesiaci október je prekládková stanica otvorená v týchto dňoch: celý text

ostatné | 1. 10. 2018 | Autor:
#

Voľby do orgánov samosprávy 2018 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Miestna volebná komisia zverejnila zoznamy kandidátov na starostu/tku a poslancov obecného zastupiteľstva. celý text

ostatné | 21. 9. 2018 | Autor:
#

UPOZORNENIE - odpočet elektromerov

Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom, že od 13. augusta 2018 budú ich pracovníci vykonávať v našej obci odpočet elektrickej energie. Prosíme občanov o sprístupnenie elektromerov. Odpočet sa týka všetkých dodávateľov elektrickej energie.
celý text

ostatné | 13. 8. 2018 | Autor:
Oznámenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Komárne  1

Oznámenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Komárne

Okresné riaditeľstvo PZ v Komárne oznamuje občanom, že dňa 24.07.2018 (t.j. v utorok) bude od 08.30 h do 12.30 h v budove Shopping Center, Nám. M. R. Štefánika 5/18 prerušená distribúcia elektrickej energie.
Z tohto dôvodu na oddelení dokladov OPP OR PZ v Komárne a oddelení BCPaDE ODI ORPZ v Komárne nebude možné v tomto čase prijímať žiadosti o vydanie vodičských preukazov, cestovných pasov, občianskych preukazov a zbrojných preukazov, ako ani vykonávať evidenčné úkony súvisiace s evidenciou vozidiel.
celý text

ostatné | 13. 7. 2018 | Autor:
#

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.- Generálny pardon

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. udeľuje "Generálny pardon" všetkým, ktorí bez zmluvy odoberajú vodu z verejného vodovodu a vypúšťajú odpadové vody do verejnej kanalizácie. V období do 1.7.2018 majú neoprávnení odberatelia/producenti možnosť bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie. celý text

ostatné | 14. 6. 2018 | Autor:
#

Oznámenie o čiastočnej uzávierke cesty III/1477

V dňoch 11.6.2018 od 7:30 do 13.07.2018 do 15:30 hod. bude z dôvodu realizácie stavebnej úpravy cesty III/1477 v km 7,0 v k.ú. obce Nesvady v dĺžke cca 1km čiastočná uzávierka cesty. Obchádzka nie je určená, premávka v jazdnom páse smer Nesvady- Kolárovo bude zvedená z dvoch do jedného jazdného pruhu šírky 3,5 m prenosným dopravným značením a zariadeniami, v prípade potreby zabezpečí zhotoviteľ HOLD s.r.o. Nesvady riadenie dopravy náležite poučenými a vystrojenými osobami. celý text

ostatné | 11. 6. 2018 | Autor:
#

Konkurz na konateľa spoločnosti

Obec Nesvady vyhlasuje konkurz na funkciu konateľa spoločnosti THERMAL Nesvady, s.r.o. / Termálne kúpalisko/ celý text

ostatné | 6. 6. 2018 | Autor:
#

VIII. fotosúťaž Nesvadčanov

Podeľte sa s nami o svoje fotky a prezentujte svoje najvydarenejšie fotografie na rôzne témy. Ukážte svoj svet v plnej kráse pomocou fotoaparátu. celý text

ostatné | 4. 6. 2018 | Autor:
#

Plánované odstávky elektriny

Na základe informácií zverejnených na stránke Západoslovenskej distribučnej Vám oznamujeme termíny plánovaných odstávok elektrickej energie. celý text

ostatné | 28. 5. 2018 | Autor:
#

Podmienky ochrany súkromia

Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov z našej strany. Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú transparentným a prehľadným spôsobom informácie podľa článku 13 a 14 GDPR Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“) príp. § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). celý text

ostatné | 25. 5. 2018 | Autor:
#

Oznámenie ODI Komárno - Informácia o zmene stránkového dňa

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne oznamuje občanom, že na Oddelení dokladov Odboru poriadkovej polície OR PZ v Komárne a na Oddelení bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií Okresného dopravného inšpektorátu v Komárne nebude stránkový deň v dňoch 23. mája a 24. mája 2018 z dôvodu sťahovania oboch oddelení z budovy polície na adresu Komárno, Záhradníckej ulici č. 6 na adresu Komárno, Nám. M. R. Štefánika č. 5 (budova Shopping Center) na 4. poschodie. celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 3
posledná

Odoslať stránku e-mailom