A picture

Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

#

Prieskum potrieb v oblasti sociálnych služieb v Nitrianskom samosprávnom kraji

NSK v rámci doplnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb chce získať čo najviac podnetov od obyvateľov žijúcich na jeho území. Preto pripravili elektronický dotazník, ktorý je zameraný na prieskum potrieb a spokojnosti v oblasti poskytovania sociálnych služieb v Nitrianskom kraji. Odpovede z dotazníka pomôžu pri dopracovaní Koncepcie rozvoja sociálnych služieb, najmä správne sa rozhodnúť, na ktoré služby sa viac zamerať. Tento dotazník je určený pre všetkých obyvateľov Nitrianskeho kraja. celý text

ostatné | 18. 7. 2019 | Autor:
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Komárno 1

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Komárno

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Komárne v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Komárno od 01.07.2019, 12:00 hod do odvolania. celý text

ostatné | 28. 6. 2019 | Autor:
#

Rozlúčka s deviatakmi

Vo štvrtok 27. júna 2019 sa žiaci deviateho ročníka základnej školy lúčili so školou. Rozlúčiť sa prišli aj na obecný úrad, kde ich privítal starosta obce Zoltán Molnár a pracovníci obecného úradu. Starosta obce všetkým poprial veľa úspechov v ďalšom štúdiu.
Na záver sa deviataci podpísali do pamätnej knihy a odniesli si domov malý darček. celý text

ostatné | 27. 6. 2019 | Autor:
#

Oznámenie o čiastočnej uzávierke cesty III/1477

V dňoch 28.6.2019 od 7:00 do 07.07.2019 do 22:00 hod. bude z dôvodu rekonštrukcie cesty III/1477 v úseku od km 6,818 po km 7,948 (od rímskokatolíckeho kostola po most) čiastočná uzávierka cesty. Obchádzka nie je určená, premávka v jazdnom páse smer Nesvady- Kolárovo bude zvedená z dvoch do jedného jazdného pruhu prenosným dopravným značením a zariadeniami. Na začiatku a konci úseku budú regulovať vjazd vozidiel pracovníci zhotoviteľa CESTY NITRA, a.s. celý text

ostatné | 21. 6. 2019 | Autor:
#

HLASUJTE za projekt ZABAVME SA SPOLU

Od 17. júna budete môcť opäť hlasovať v obchodoch Tesco za projekt "ZABAVME SA SPOLU" na obnovu detského ihrisko v obecnom parku. Radi by sme pomocou Vašich hlasov zakúpili nový hrací prvkov pre deti.
VY ROZHODUJETE.....TESCO POMÁHA. celý text

ostatné | 12. 6. 2019 | Autor:
Oznámenie - plánované odstávky v distribučnej sieti elektriny  1

Oznámenie - plánované odstávky v distribučnej sieti elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s oznamuje termíny plánovaných odstávok v distribučnej sieti elektriny dňa 4.6. - 17.6.2019 celý text

ostatné | 3. 6. 2019 | Autor:
#

Vyhlásenie IX. fotosúťaže Nesvadčanov

Podobne ako v minulých rokoch aj tento rok vyhlasujeme fotosúťaž Nesvadčanov s voľnou tematikou. Termín odovzdania fotografií je do 31.07.2019. Súťaž nie je vekovo viazaná, t.j. môžu sa zapojiť žiaci základných škôl aj dôchodcovia. Každý pohľad na svet radi uvítame. celý text

ostatné | 30. 5. 2019 | Autor:
#

OZNAM - Plánované odstávky v distribučnej sieti elektriny

Plánované odstávky v distribučnej sieti elektriny dňa 17.5.2019 a 20.5.2019. celý text

ostatné | 6. 5. 2019 | Autor:
#

Záhradné kompostéry - žiadosť

V rámci realizovaného projektu „Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Nesvady“ sme zakúpili 1458 ks kompostérov na podporu domáceho kompostovania. K dispozícii sú tri veľkosti kompostérov – 700, 900 a 1000l, pričom Vám výber uľahčí pomôcka: 1m2 záhrady = 1 liter objemu kompostu. celý text

ostatné | 6. 5. 2019 | Autor:
#

Oznámenie obecnej polície

Žiadame všetkých občanov obce Nesvady, aby v prípade zistenia protiprávnej činnosti, oznámili tieto skutočnosti na obecnú políciu ( ďalej len OcP ) osobne na adrese OcP – Športová č. 104 ( Vedľa obecného úradu ), alebo na tel. čísle +421 (0)948 346 229 – náčelník OcP a hliadka OcP celý text

ostatné | 18. 4. 2019 | Autor:
#

Registrujte sa do 6. ročník národnej kampane Do práce na bicykli

Roztočíme to spolu!“ To je hlavné motto nového ročníka najväčšej kampane podporujúcej rozvoj udržateľnej mobility v mestách, ktorú 1. marca vyhlásilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
Registrácia tímov je možná do 5. mája. celý text

ostatné | 15. 4. 2019 | Autor:
#

Prezentácia Kúpeľov Nesvady širokej verejnosti

V dňoch 5. a 6. apríla 2019 sa konal Veľtrh Tourism Expo na Výstavišti Flora Olomouc, v rámci ktorého bola zahájená aj turistická sezóna v Olomouci. Veľtrh predstavil spoločnosti destinačného managementu, ubytovacie zariadenia, wellness a kúpeľné spoločnosti. Taktiež boli prezentované minerálne vody s možnosťou degustácie s odborným výkladom o liečivých účinkoch na ľudský organizmus. celý text

ostatné | 10. 4. 2019 | Autor:
#

Výsledky 2. kola prezidentských volieb v Nesvadoch

Výsledky 2. kola prezidentských volieb v Nesvadoch účasť voličov 23,54 %. celý text

ostatné | 31. 3. 2019 | Autor:
#

Jarné upratovanie 2019

Vážení občania, v rámci jarného upratovania zber a drvenie zeleného odpadu sa uskutoční podľa nasledovného harmonogramu ulíc: celý text

ostatné | 15. 3. 2019 | Autor:
#

Oznam - plánované odstávke v distribučnej sieti elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s oznamuje termíny plánovaných odstávok v distribučnej sieti elektriny v dňoch 18.3. - 12.4.2019 celý text

ostatné | 12. 3. 2019 | Autor:
#

OZNAM - Plánované odstávky v distribučnej sieti elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s oznamuje termíny plánovaných odstávok v distribučnej sieti elektriny dňa 7. - 8.3.2019 celý text

ostatné | 6. 3. 2019 | Autor:
#

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie "Voľby do európskeho parlamentu v roku 2019" celý text

ostatné | 25. 2. 2019 | Autor:
#

Výberové konanie

Obec Nesvady vyhlasuje výberové konanie na funkčné miesto náčelníka Obecnej polície v Nesvadoch. celý text

ostatné | 20. 2. 2019 | Autor:
#

Usmernenie pri chove ošípaných na domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu. Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“) s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou u fyzických osôb – nepodnikateľov.

celý text

ostatné | 5. 2. 2019 | Autor:
#

Zmena úradných hodín Obecného úradu Nesvady

Milí občania,
od 1.2.2019 dochádza k zmene úradných hodín Obecného úradu Nesvady, a to: celý text

ostatné | 31. 1. 2019 | Autor:
#

OZNAM - Plánované odstávky v distribučnej sieti elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s oznamuje termíny plánovaných odstávok v distribučnej sieti elektriny dňa 31.1.2019 a 5.2.2019. celý text

ostatné | 16. 1. 2019 | Autor:
#

Priznanie k dani z nehnuteľností

Obec Nesvady ako správca miestnych daní oznamuje obyvateľom obce, že priznanie respektíve čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností sa na rok 2019 podáva v termíne do 31. januára 2019 celý text

ostatné | 16. 1. 2019 | Autor:
#

Odstávka vody

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje, že dňa 10.1.2019 v čase od 9:00 do 15:00 nebude dodávka vody v obci Nesvady a v jej časti Aňala. celý text

ostatné | 9. 1. 2019 | Autor:
#

Harmonogram zberu komunálneho a triedeného odpadu

Zber komunálneho odpadu sa bude naďalej vykonávať v dvojtýždňových intervaloch.
Zber plastov, tetrapakových a kovových obalov je vyznačený v jednotlivých mesiacoch žltou farbou.
Najbližší termín výmenného zberu papiera a rastlinného oleja bude 20.2.2019 celý text

ostatné | 7. 1. 2019 | Autor:
#

Udelenie obecného prospechového štipendia,vyhodnotenie ankety „Športovec - športovkyňa roka 2018“, "Športový talent za rok 2018" a najlepší športový kolektív.

21.12.2018 sa v obradnej sieni udelilo obecné prospechové štipendium a udelili sa ocenenia najlepším športovcom. celý text

ostatné | 21. 12. 2018 | Autor:
#

Novoročný ohňostroj

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch Vás pozývajú spoločne osláviť príchod Nového roka 2019.
Všetci občania ste srdečne vítaní na novoročnom ohňostroji o 01,00 hod. na námestí pred Obecným úradom v Nesvadoch. celý text

ostatné | 21. 12. 2018 | Autor:
#

Oznam - zmena termínu odvozu komunálnaho odpadu

Brantner Nové Zámky s.r.o. oznamuje občanom, že odvoz komunálneho odpadu sa z 26. decembra 2018 (streda) z technických príčin presúva na 29. december 2018 (sobota).Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 21. 12. 2018 | Autor:
#

Uvítanie do života

Dnes sme uvítali jednu malú princeznú do veľkej rodiny našej obce. V Obradnej sieni obecného úradu sme oslávili radosť mladej rodinky, ktorá sa rozrástla o ďalšieho jej člena. Síce drobunkého, ale zato prinášajúceho veľké ľudské šťastie. celý text

ostatné | 12. 12. 2018 | Autor:
#

Cestovný poriadok s platnosťou od 9. decembra 2018

Nové cestovné poriadky s platnosťou od 9. 12. 2018 do 14.12.2019 celý text

ostatné | 11. 12. 2018 | Autor:
#

Začalo sa funkčné obdobie nového starostu

Dňa 6.12.2018 na ustanovujúcom zasadnutí novozvolený starosta obce Nesvady, Zoltán Molnár zložil zákonom predpísaný sľub, čím sa mu začalo funkčné obdobie 2018-2022. celý text

ostatné | 10. 12. 2018 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 4
posledná

Odoslať stránku e-mailom