A picture

Navigácia

Obsah

Oznam k podávaniu daňového priznania k dani z nehnuteľností

Typ: ostatné
Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov je povinná každá fyzická a právnická osoba podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností, (daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov) k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla alebo zanikla daňová povinnosť, alebo ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrúbenie dane (nehnuteľnosti – kúpa, predaj, dedenie, darovanie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, dražba; pes – pribúdanie resp. úhyn psa; nové predajné automaty a nevýherné prístroje alebo ich odstránenie).

Potrebné tlačivá si môžete zabezpečiť na obecnom úrade alebo kliknutím sem.

Daňové priznanie na rok 2018 sa podáva do 31. januára 2018.


Prílohy

Vytvorené: 10. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 10. 1. 2018 11:39
Autor:
Odoslať stránku e-mailom