A picture

Navigácia

Obsah

Vitajte na oficiálnych internetových stránkach obce Nesvady.

29.04.2016

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Nesvady

Tento projekt bol realizovaný v rokoch 2015 - 2016 s finančnou pomocou Európskej únie z Európsky fond regionálneho rozvoja(ERDF) prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, ktorého Riadiacim orgánom je Ministerstvo hospodárstva SR. Cieľom projektu je výmena svetelných zdrojov za energeticky menej náročné, zníženie energetickej náročnosti rekonštruovaného verejného osvetlenia a k zníženiu environmentálneho zaťaženia životného prostredia.

Detail

26.04.2016

Ekodvor a kompostáreň Nesvady

Tento projekt bol realizovaný v rokoch 2010 - 2012 s finančnou pomocou Európskej únie z Kohézneho fondu (KF) prostredníctvom Operačného programu Životné prostredie, ktorého Riadiacim orgánom je Ministerstvo životného prostredia SR. Cieľom projektu bolo vytvorenie podmienok efektívneho systému separovaného zberu komunálneho odpadu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov rastlinného pôvodu.

Detail

26.04.2016

Pro Future, revitalizácia centra obce Nesvady

Tento projekt bol realizovaný v rokoch 2010 -2012 s finančnou pomocou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) prostredníctvom Regionálneho operačného programu, ktorého Riadiacim orgánom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Cieľom projektu je zvýšenie atraktívnosti centrálnej časti obce, zvýšenie kvalitatívnych parametrov verejného priestranstva a posilnenie celkovej vybavenosti územia.

Detail

29.04.2016

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Nesvady

Tento projekt bol realizovaný v rokoch 2015 - 2016 s finančnou pomocou Európskej únie z Európsky fond regionálneho rozvoja(ERDF) prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, ktorého Riadiacim orgánom je Ministerstvo hospodárstva SR. Cieľom projektu je výmena svetelných zdrojov za energeticky menej náročné, zníženie energetickej náročnosti rekonštruovaného verejného osvetlenia a k zníženiu environmentálneho zaťaženia životného prostredia.

Detail

27.05.2016

Medzinárodný umelecký a hudobný festival

vystupujúci: MAJKA & CURTIS termín: 27.05.2016 miesto: Miestne kultúrne stredisko - dvor

Detail

28.05.2016

Medzinárodný umelecký a hudobný festival

EDDA művek termín: 28.05.2016 miesto: Miestne kultúrne stredisko - dvor

Detail

29.05.2016

Medzinárodný umelecký a hudobný festival

RÚZSA MAGDI termín: 29.05.2016 miesto: Miestne kultúrne stredisko - dvor

Detail

Odoslať stránku e-mailom