A picture

Navigácia

Obsah

Vitajte na oficiálnych internetových stránkach obce Nesvady.

26.05.2016

Nesvady - rozšírenie kanalizácie a ČOV

Hlavným cieľom projektu je dobudovanie splaškovej kanalizácie v obci Nesvady a jej napojenie na intenzifikovanú čističku odpadových vôd. Celková dĺžka novovybudovanej stokovej siete bude 31572,93 m a bude sa skladať z gravitačnej a tlakovej stokovej siete. ČOV bude mať kapacitu 7500 EO.

Detail

26.05.2016

Rekonštrukcia cvičebného priestoru telocvične

Obec Nesvady v mesiaci marec podala žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 184 tis. eur na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016. Táto žiadosť bola čiastočne schválená. Ministerstvo školstva SR poskytne Obci Nesvady dotáciu vo výške 60 000,- eur na kapitálové výdavky - Rekonštrukciu cvičebného priestoru a vo výške 2 000,- eur na bežné výdavky - Vybavenie telocvične. Zároveň ministerstvo zaviazalo obec použiť vlastné zdroje na rekonštrukciu cvičebného priestoru vo výške min. 20 000,- eur a na vybavenie telocvične vo výške min. 200,- eur.

Detail

25.05.2016

Kalenár zvozu odpadov

Kalendár zvozu triedených zložiek komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu.

Detail

24.05.2016

Oblečenie pre rozvoj - Humana People to people s.r.o.

HUMANA People to People Slovakia s.r.o. je spoločnosť napojená na medzinárodnú sieť Humana People to People. Účelom vedenia spoločnosti je vytvoriť zisk a podporovať rozvojovú činnosť v krajinách, kde je to potrebné.

Detail

26.05.2016

Nesvady - rozšírenie kanalizácie a ČOV

Hlavným cieľom projektu je dobudovanie splaškovej kanalizácie v obci Nesvady a jej napojenie na intenzifikovanú čističku odpadových vôd. Celková dĺžka novovybudovanej stokovej siete bude 31572,93 m a bude sa skladať z gravitačnej a tlakovej stokovej siete. ČOV bude mať kapacitu 7500 EO.

Detail

27.05.2016

Medzinárodný umelecký a hudobný festival

vystupujúci: MAJKA & CURTIS termín: 27.05.2016 miesto: Miestne kultúrne stredisko - dvor

Detail

28.05.2016

Medzinárodný umelecký a hudobný festival

EDDA művek termín: 28.05.2016 miesto: Miestne kultúrne stredisko - dvor

Detail

29.05.2016

Medzinárodný umelecký a hudobný festival

RÚZSA MAGDI termín: 29.05.2016 miesto: Miestne kultúrne stredisko - dvor

Detail

25.06.2016

Levanduľový festival Tihany

Nechajte sa unášať vôňou levandule a provensálskou atmosférou v neďalekom maďarskom Tihany na festivale levandule. Tešiť sa môžete na výrobky z levandule, prekrásne polia a ukážky jej spracovávania.

Detail

Odoslať stránku e-mailom