A picture

Navigácia

Obsah

Vitajte na oficiálnych internetových stránkach obce Nesvady.

27.06.2016

Nová tvár obecného parku

Obecný park prechádza procesom postupnej premeny z tranzitného parku na spoločenský park...

Detail

16.06.2016

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Nesvady

Podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci.

Detail

07.06.2016

Ponuka rekvalifikačných kurzov

Vzdelávací inštitút COOP, a.s. ponúka v zmysle Potvrdenia o akreditácii Ministerstvom školstva, mládeže a športu SR možnosť prihlásiť sa do nasledovných rekvalifikačných kurzov....

Detail

26.05.2016

Nesvady - rozšírenie kanalizácie a ČOV

Hlavným cieľom projektu je dobudovanie splaškovej kanalizácie v obci Nesvady a jej napojenie na intenzifikovanú čističku odpadových vôd. Celková dĺžka novovybudovanej stokovej siete bude 31572,93 m a bude sa skladať z gravitačnej a tlakovej stokovej siete. ČOV bude mať kapacitu 7500 EO.

Detail

27.06.2016

Nová tvár obecného parku

Obecný park prechádza procesom postupnej premeny z tranzitného parku na spoločenský park...

Detail

27.06.2016 - 13.07.2016

Dostupnosť elektronických služieb

Detail Úradná tabuľa

24.06.2016 - 01.07.2016

Pozvánka na 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Detail Úradná tabuľa

10.06.2016 - 30.06.2016

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016

Detail Úradná tabuľa

09.07.2016

Budapest

Výlet do hlavného mesta Maďarska. Možnosť návštevy ZOO, lunaparku, cirkusu alebo Széchényiho liečebných kúpeľov.

Detail

16.07.2016

Bojnice

Možnosť návštevy zámku Bojnice, kúpaliska Čajka alebo ZOO.

Detail

23.07.2016

Balaton - Siófok

Balaton je svojou rozlohou 592 km2 najväčšie sladkovodné jazero strednej Európy.

Detail

30.07.2016

Hrad Sümeg

Zrúcanina hradu sa týči na vápencovom vrchu vo výške 270 m.n m. Hrad je dlhý 125 metrov, široký 80 metrov, má tvar nepravidelného mnohouhoľníka.

Detail

03.09.2016

Výstava kvetov a záhrad Tulln

Každoročná obľúbená výstava kvetov a záhrad v Tullne láka záhradníkov, kvetinárov záhradných architektov, záhradkárov či jednoducho milovníkov krásy z celej strednej Európy.

Detail

Odoslať stránku e-mailom