A picture

Navigácia

Obsah

Vítame Vás na oficiálnej stránke obce Nesvady.

15.01.2018

Podnikatelia pozor! Od januára máte NOVÉ POVINNOSTI

Poskytujete pri predaji plastové tašky a počuli ste už o tom, že od januára sú s nimi spojené nové povinnosti a že ich treba spoplatňovať? A viete, že spoplatnením to vôbec nekončí a že povinností je oveľa viac?

Detail

10.01.2018

Športový január

Mesiac január je v znamení športu. V rámci mesiaca sa uskutoční viac hádzanárskych a futbalových halových turnajov. Srdečne Vás pozývame na nasledovné podujatia:

Detail

10.01.2018

Oznam k podávaniu daňového priznania k dani z nehnuteľností

Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov je povinná každá fyzická a právnická osoba podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností, (daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov) k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla alebo zanikla daňová povinnosť, alebo ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrúbenie dane (nehnuteľnosti – kúpa, predaj, dedenie, darovanie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, dražba; pes – pribúdanie resp. úhyn psa; nové predajné automaty a nevýherné prístroje alebo ich odstránenie).

Detail

09.01.2018

11. Futbalový turnaj o putovný Pohár starostu obce 1

11. Futbalový turnaj o putovný Pohár starostu obce

Dňa 6.1.2018 sa uskutočnil v miestnej športovej hale Jenő Vlahyho XI. ročník halového futbalového turnaja o putovný Pohár starostu obce Nesvady. Účastníkmi turnaja boli mužstvá z družobných miest a obcí z MR Kiskőrös, Felsőszentiván, Nagyigmánd, Rém a domáce mužstvá Sportklub Nesvady, Old Stars Nesvady, Osi Team a Colour Team.

Detail

15.01.2018

Podnikatelia pozor! Od januára máte NOVÉ POVINNOSTI

Poskytujete pri predaji plastové tašky a počuli ste už o tom, že od januára sú s nimi spojené nové povinnosti a že ich treba spoplatňovať? A viete, že spoplatnením to vôbec nekončí a že povinností je oveľa viac?

Detail

11.01.2018

Jubilanti

Jubilanti za II. polrok 2017

Detail

10.01.2018

Pohár starostu obce

1. miesto - Kiskőrös 2. miesto - Nagyigmánd 3. miesto - Sportklub Nesvady

Detail

22.12.2017

Udelenie prospechového štipendia a ocenenia Športovec roka a Športový talent 2017

Udelenie obecného prospechového štipendia, vyhodnotenie ankety „Športovec - športovkyňa roka 2017“ a "Športový talent za rok 2017"

Detail

27.01.2018

Batôžková zábava dôchodcov

Srdečne Vás pozývame na batôžkovú zábavu dôchodcov konanú 27. januára 2018. Pre ďalšie informácie kontaktuje pána Františka Dudáka, vedúceho klubu dôchodcov.

Detail

10.03.2018

Tak sa na mňa prilepila

MKS Nesvady Vás pozýva na divadelné predstavenie do SND v Bratislave. Ďalšie informácie a rezervácia na tel.č. 76 92 289

Detail

Odoslať stránku e-mailom