A picture

Navigácia

Obsah

Kontakty

 

MESTSKÝ  ÚRAD, OBCHODNÁ 23, 946 51 NESVADY 

Oficiálna e-mailová adresa mesta: mesto@nesvady.sk

Telefónne čísla na obecný úrad:  +421357692810

                                                      

   primátor

        Zoltán Molnár

 035/3218110 

primator@nesvady.sk

zoltan.molnar@nesvady.sk

mobil: 0903 473 765

   zástupca primátora

Mgr. Ladislav Sárai

   
 

prednostka mestského úradu

Mgr. Andrea Šáteková

035/3218112

 

satekova@nesvady.sk

 

referát organizačný - sekretariát

Bc. Iveta Bazsóová

035/7692810

sekretariat@nesvady.sk

bazsoova@nesvady.sk

 

ODDELENIE VÝSTAVBY, ROZVOJA, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A SPRÁVY MAJETKU

vedúci oddelenia

Ondrej Šuba

035/3218106

ondrej.suba@nesvady.sk   

mobil: 0908 192220

 

referent výstavby a rozvoja mesta

Ondrej Šuba

035/3218106

ondrej.suba@nesvady.sk

referent evidencie a správy majetku

Bc. Ildikó Szűcsová

035/3218113

idiko.szucsova@nesvady.sk

referent životného prostredia a projektového manažmentu

Ing. Katarína Kissová

035/3218107

katarina.kissova@nesvady.sk

referent životného prostredia, MOS Anita Kelemenová 035/3218115 anita.kelemenova@nesvady.sk
 

ODDELENIE ŠKOLSTVA A VNÚTORNEJ SPRÁVY

vedúca oddelenia

 

 

referent školstva

Mgr. Andrea Baričičová

035/3218116

andrea.baricicova@nesvady.sk

referent mzdovej a osobnej agendy

Mária Morongová

035/3218114

morongova@nesvady.sk

referent evidencie obyvateľstva, sociálne veci, matrika, cintorínske služby

Bc. Adriana Nagyová

035/3218109 

adriana.nagyova@nesvady.sk

 

ODDELENIE EKONOMIKY A MIESTNYCH DANÍ

vedúca oddelenia

RNDr. Simona Litauská

035/3218102

simona.litauska@nesvady.sk

 

referent finančného účtovania

Mgr. Marta Kelemenová

035/3218104

marta.kelemenova@nesvady.sk 

referent všeobecnej ekonomiky

RNDr. Simona Litauská

035/3218102

simona.litauska@nesvady.sk

referent rozpočtu a podnikateľských aktivít

Ing. Diana Lukacsovicsová

035/3218103

diana.lukacsovicsova@nesvady.sk

 

MESTSKÁ POLÍCIA

náčelník mestskej polície

Árpád Daráž

 

arpad.daraz@nesvady.dcom.sk

mobil: 0948 040 353

tel.: 0357692800

mestský policajti

Jaroslav Kováč 

Erik Oriško

Frantisek Kosztolányi

 

 

mobil: 0948 040 353

 

 

HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA

hlavný kontrolór 

 Ing. Katarína Ferenczová

109

lferencz@stonline.sk

Odoslať stránku e-mailom