A picture

Navigácia

Obsah

Oznam finančnej správy

Typ: ostatné
Neziskové organizácie, ktoré sú vedené ako subjekty verejnej správy, majú predkladať účtovné výkazy ako neziskové organizácie účtujúce v systéme podvojného účtovníctva. To znamená. že za rok 2020 majú tieto subjekty podávať Súvahu s Výkazom ziskov a strát namiesto Výkazu o majetku a záväzkoch a Výkazu o príjmoch a výdavkoch.
Toto podľa analýz nedodržuje k 26. 8. 2020 už len 15 neziskových organizácií v celej Slovenskej republike.

Za rok 2020 týmto neziskovým organizáciám nebude umožnené predložiť výkazy z jednoduchého účtovníctva, resp. predloženie výkazov z jednoduchého účtovníctva sa bude považovať za nepredloženie výkazov podľa platných právnych predpisov.


Vytvorené: 4. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 4. 9. 2020 09:14
Autor:
Odoslať stránku e-mailom