A picture

Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 7
posledná

#

Zmena úradných hodín Matričného úradu

Mestský úrad v Nesvadoch Vám oznamuje, že od 10. augusta 2020 (pondelok) bude Matričný úrad pracovať v upravených úradných hodinách. celý text

ostatné | 6. 8. 2020 | Autor:
#

Odpočet elektromerov

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že dňa 12.8.2020 - 17.08.2020 bude vykonávať odpočet elektromerov na nasledovných uliciach:
Novozámocká cesta, Tulipánová, Na kopci, Nám. slobody, Úzka, Turecká, Vinohradnícka, Gútska cesta, Vodná Nitriansky rad, Pekárenská, Blatná, Nám. 1. mája, Malá, Potočná, Dlhá, Krátka, Poľná, Jazerná, Komenského.
Pri neprítomnosti je nutné vypísať stav elektromera na bránku alebo viditeľné miesto! celý text

ostatné | 5. 8. 2020 | Autor:
#

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti "Moderné technológie – Nesvady na ceste SMART"

Mesto Nesvady sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu Moderné technológie – Nesvady na ceste SMART,aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy. celý text

ostatné | 21. 7. 2020 | Autor:
#

Prerušenie dodávky vody

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že dňa 17. júla, v čase od 8-ej hod. do 13-tej hodiny bude v celom meste odstavená dodávka pitnej vody. celý text

ostatné | 13. 7. 2020 | Autor:
OZNAM - Plánovaná odstávka elektriny v distribučnej sieti 1

OZNAM - Plánovaná odstávka elektriny v distribučnej sieti

Západoslovenská distribučná a.s. zverejnila zoznam plánovaných odstávok v distribučnej sieti elektriny v dňoch 21.07.2020 až 28.07.2020. celý text

ostatné | 10. 7. 2020 | Autor:
#

Vysielanie NTV

Z technických príčin nie je možné sledovať vysielanie NTV prostredníctvom Vašich prijímačov. Z toho dôvodu Vám poskytujeme možnosť sledovať vysielanie NTV prostredníctvom našej webovej stránky a facebookovej stránky. celý text

ostatné | 6. 7. 2020 | Autor:
#

Začalo sa s výstavbou optickej siete v meste

Viacerí z Vás si všimli, že v meste prebiehajú výkopové práce. Spoločnosť Slovak Telekom začala s výstavbou optickej siete. Optická sieť prinesie obyvateľom vyšší komfort pri využívaní služieb vysokorýchlostného internetu a taktiež možnosť využívať tzv. Triple play služby (Internet + Digitálna televízia + Telefón). Optická sieť prináša nielen niekoľkonásobne vyššie rýchlosti (download/upload), ale aj stabilnejšie a spoľahlivejšie pripojenie v porovnaní s DSL a wi-fi technológiou, ktoré sú dostupné v súčasnosti. Pri digitálnej televízii (IPTV) nedochádza k výpadkom počas nepriaznivého počasia, ako je to bežné pri príjme televízneho signálu prostredníctvom satelitu.
Prosíme občanov o ústretovosť a trpezlivosť pri výkopových prácach. celý text

ostatné | 1. 7. 2020 | Autor:
#

Čiastočná uzávierka cesty III/1477

V dňoch 30.6.2020 od 7:30 do 30.07.2020 do 16:00 hod. bude z dôvodu realizácie stavby "Nesvady- Gútska cesta, stavebná úprava chodníka" v dĺžke cca 0,470 km čiastočná uzávierka cesty. Obchádzka nie je určená, premávka v jazdnom páse smer Nesvady- Kolárovo bude zvedená z dvoch do jedného jazdného pruhu šírky 3,5 m prenosným dopravným značením a zariadeniami, v prípade potreby zabezpečí zhotoviteľ VPS Nesvady s.r.o. riadenie dopravy náležite poučenými a vystrojenými osobami. celý text

ostatné | 1. 7. 2020 | Autor:
#

Výtvarná súťaž

MESTO NESVADY v spolupráci s komisiou školstva, kultúry, pre styk s verejnosťou a médiami vyhlasuje výtvarnú súťaž
NAŠE TERMÁLNE KÚPALISKO.
celý text

ostatné | 30. 6. 2020 | Autor:
#

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne - oznam

Vážení spoluobčania,
touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že v najbližšej dobe sa očakáva návrat nešpecifikovaného počtu osôb na územie Slovenskej republiky, prevažne z Veľkej Británie a z krajín, ktoré nepatria medzi bezpečné.
Z uvedených dôvodov upozorňujeme osoby, ktoré sa vracajú z krajín, ktoré nepatria medzi bezpečné, na povinnosť hlásenia návratu zo zahraničia Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne (tel. č. 0911 305 651, 0948 550 539 a 035/770 26 27) a rovnako aj dodržiavanie opatrení nevyhnutných v prevencii šírenia ochorení COVID–19 v podmienkach mesta Nesvady.
celý text

ostatné | 26. 6. 2020 | Autor:
#

Rozlúčka s deviatakmi

V piatok 26. júna 2020 sa žiaci deviateho ročníka základnej školy lúčili so školou. Rozlúčiť sa prišli aj na mestský úrad, kde ich privítal prednosta a pracovníci mestského úradu. Prednosta úradu všetkým poprial veľa úspechov v ďalšom štúdiu.
Na záver sa deviataci podpísali do pamätnej knihy a odniesli si domov malý darček. celý text

ostatné | 26. 6. 2020 | Autor:
#

Oznámenie

Mesto Nesvady oznamuje, že na základe rozhodnutia ministra školstva SR číslo 2020/12836:1-A2110 zo dňa 16. júna 2020 sa obnovuje školské vyučovanie vo všetkých druhoch a typoch škôl a všetkých ročníkoch dňom 22.06.2020, ktoré má mesto vo svojej zriaďovateľskej kompetencii.
Účasť detí v materskej škole a žiakov v základnej škole je dobrovoľná.
celý text

ostatné | 19. 6. 2020 | Autor:
#

Oznam Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že dňa 17. júna, v stredu, v čase od 8.00 hod. do 13.00 hod. bude v celom meste odstavená dodávka vody. celý text

ostatné | 16. 6. 2020 | Autor:
Na Slovensku pribudne od júla päť nových chránených areálov 1

Chránené územie Slovenska - Nesvadské piesky

Za chránené územie Slovenska vyhlásili oblasť Nesvadské piesky. Areál sa nachádza v katastri mesta Nesvady, jeho celková výmera dosahuje 35,3 hektárov.
Územie chráneného areálu Nesvadské piesky (okres Komárno) je súčasťou Chráneného vtáčieho územia Dolné Považie. V areáli Nesvadské piesky sa nachádzajú biotopy rastlín národného významu, ako sú kurička klbkatá alebo silenka dneperská, a tiež biotop koníka stepného. Areál bude rozdelený na dve zóny. V zóne C bude platiť tretí stupeň ochrany, v zóne D druhý stupeň. celý text

ostatné | 11. 6. 2020 | Autor:
#

Termálne kúpalisko opäť otvára svoje brány

Termálne kúpalisko opäť otvára svoje brány. Prosíme všetkých návštevníkov, aby rešpektovali všetky opatrenia aj usmernenia personálu.
Všetkým návštevníkom prajeme príjemné chvíle a silne pozitívne zážitky z pobytu v našom meste. celý text

ostatné | 9. 6. 2020 | Autor:
#

Daruj krv - zachrániš život

Oznamuje občanom, že 11. júna (štvrtok) bude možné od 7.00 hod. v budove denného stacionára darovať krv. Vyzývame občanov, ktorí môžu a sú ochotní darovať krv, aby prišli darovať krv a pomohli tak zachraňovať ľudské životy.
Zároveň prosíme darcov o použitie ochranných rúšok pri darovaní krvi.
Ďakujeme. celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor:
#

Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo v poradí druhú výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie. Od vyhlásenia výzvy majú záujemcovia viac ako mesiac na prípravu žiadostí o príspevok vo výške 8 000 eur. Žiadosti je možné podávať elektronicky od 1.júla 2020. V rámci výzvy môže príspevok získať 200 vlastníkov nových rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie. celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor:
#

Oznam ARRIVA Nové Zámky, a.s.

Na základe rozhodnutia ÚNSK Nitra z dôvodu otvorenia prvého až piateho ročníka základných škôl a školských klubov detí od 1. júna 2020 (pondelok) bude vykonaná pravidelná prímestská autobusová doprava opäť v režime ako v dňoch školského vyučovania s miernym obmedzením súbežných, či výpomocných školských spojov.
Zároveň si dovoľujem upriamiť Vašu pozornosť ale i pozornosť rodičov, že naďalej platí povinnosť nosenia rúška, či inej vhodnej alternatívy v autobusoch verejnej dopravy!
celý text

ostatné | 28. 5. 2020 | Autor:
#

Základné školy a materské školy v Nesvadoch budú od 1. júna opäť otvorené

Mesto Nesvady ako zriaďovateľ materských a základných škôl oznamuje rodičom detí v materských školách a rodičom žiakov v základných školách, že na základe rozhodnutia ministra školstva SR sa zriaďovateľ materských a základných škôl v spolupráci s riaditeľmi materských a základných škôl rozhodol, že dňom 1. júna 2020 sa začína výchovno-vzdelávacia činnosť v materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nesvady. Deti a žiaci budú v škole prednostne umiestnení podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí ministra. celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor:
#

Knižnica opäť otvorená od 25.5.2020

Milí čitatelia, návštevníci a priatelia Miestnej knižnice v Nesvadoch, spoločne s vami sa tešíme na znovu otvorenie knižnice.

celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor:
#

Zber triedeného odpadu

Mestský úrad v Nesvadoch oznamuje, že zber plastových fliaš, tetrapakových a kovových obalov sa uskutoční dňa 22.mája 2020. Vrecia je potrebné vyložiť na prístupné miesto – pred bránu rodinného domu v deň vývozu, najneskôr do 6.00 hod. celý text

ostatné | 17. 5. 2020 | Autor:
#

Detské dopravné ihrisko

Detské dopravné ihrisko v areáli základnej školy je opäť otvorené. celý text

ostatné | 15. 5. 2020 | Autor:
#

Detské ihriská - opäť otvorené!

Na základe usmernenia k opatreniu č. OPL/3795/2020 ÚVZ SR Mesto Nesvady upozorňuje na striktné dodržiavanie prísnych hygienických opatrení:
- obmedzený počet súčasne sa hrajúcich detí (odporúčanie pre rodičov - zabezpečiť odstup detí v okruhu 2 metrov),
Povinnosti:
- nosenie rúšok v zmysle aktuálne platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR,
- rodičia alebo osoby sprevádzajúce deti zabezpečia, aby sa deti fyzicky minimálne kontaktovali,
- rodičia alebo osoby sprevádzajúce deti musia mať so sebou prostriedok na dezinfekciu rúk. celý text

ostatné | 15. 5. 2020 | Autor:
#

Upozornenie pre poplatníkov komunálneho odpadu

Upozorňujeme občanov, ktorí ešte neuhradili poplatok za komunálne odpady, že ho je potrebné uhradiť čo najskôr.

Od 27.5.2020, budú vyvážané LEN nádoby riadne označené nálepkou platnou pre rok 2020.


Poplatok môžete uhradiť prevodom na účet mesta SK2356000000003806919001 s variabilným symbolom prislúchajúcim k danému výmeru alebo osobne do pokladne mestského úradu počas stránkových hodín.
Zároveň chceme požiadať všetkých, ktorí už poplatok uhradili formou bankového prevodu, aby si aktuálne nálepky prevzali v pokladni mestského úradu.
celý text

ostatné | 13. 5. 2020 | Autor:
#

Oznámenie Arriva Nové Zámky, a.s.

Na základe oznámenia o plánovanej úplnej uzávierke Vážskeho mosta 63-025 v Komárne z dôvodov uskutočnenia zaťažovacej skúšky mosta v nedeľu 17.05.2020, Arriva Nové Zámky, a.s. nebude prevádzkovať spoje prímestských autobusových liniek v dobe od. 08.00 hod. do 16.00 hod. smerujúce z Komárna a do Komárna.
Konkrétne sa jedná o linky a spoje:
404417 Nové Zámky-Nesvady-Hurbanovo-Komárno spoje č. 39; 40; 43; 46 a
celý text

ostatné | 12. 5. 2020 | Autor:
#

Mestský úrad v štandardnom režime

Oznamujeme Vám, že od dnešného dňa t.j.11.5.2020 funguje mestský úrad v štandardnom režime.

Žiadame obyvateľov mesta, aby sa naďalej správali zodpovedne a ohľaduplne a z dôvodu zamedzenia šírenia nákazy dôkladne zvážili osobnú návštevu mestského úradu. celý text

ostatné | 11. 5. 2020 | Autor:
#

Prerušenie prevádzky bankomatu

Oznamujeme Vám, že od 12.5.2020 do 14.5.2020 bude bankomat Slovenskej sporiteľne na Obchodnej ulici v Nesvadoch mimo prevádzky. celý text

ostatné | 11. 5. 2020 | Autor:
#

Od 6. mája sa spustí druhá aj tretia fáza otvárania prevádzok

Vzhľadom na dobrý vývoj so šírením nového koronavírusu na Slovensku sa môžu od stredy 6. mája spojiť fázy 2 a 3 z plánu otvárania prevádzok.
celý text

ostatné | 5. 5. 2020 | Autor:
#

Oznam Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti

Západoslovenská vodárenská spoločnosť Vás informuje, že bude vykonávať odpočet vodomerov v mestskej časti Aňala dňa 4.5. 2020 (pondelok) po 14,00 hod.
V prípade, ak odberateľ nevie sprístupniť meradlo, prosíme vás, aby stav nechali na bráne na viditeľnom mieste alebo kontaktovali telefónne číslo 0911044582. Ďakujeme. celý text

ostatné | 30. 4. 2020 | Autor:
#

Zber papiera

Mestský úrad oznamuje občanom, že triedený zber papiera ♻️ sa uskutoční 29.4.2020.
Prosíme Vás, aby ste vrecia s papierom vyložili pred domy najneskôr do 7.00 hod.
Ďakujeme. celý text

ostatné | 24. 4. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 7
posledná

Odoslať stránku e-mailom