A picture

Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 6
posledná

#

Základné školy a materské školy v Nesvadoch budú od 1. júna opäť otvorené

Mesto Nesvady ako zriaďovateľ materských a základných škôl oznamuje rodičom detí v materských školách a rodičom žiakov v základných školách, že na základe rozhodnutia ministra školstva SR sa zriaďovateľ materských a základných škôl v spolupráci s riaditeľmi materských a základných škôl rozhodol, že dňom 1. júna 2020 sa začína výchovno-vzdelávacia činnosť v materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nesvady. Deti a žiaci budú v škole prednostne umiestnení podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí ministra. celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor:
#

Knižnica opäť otvorená od 25.5.2020

Milí čitatelia, návštevníci a priatelia Miestnej knižnice v Nesvadoch, spoločne s vami sa tešíme na znovu otvorenie knižnice.

celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor:
#

Zber triedeného odpadu

Mestský úrad v Nesvadoch oznamuje, že zber plastových fliaš, tetrapakových a kovových obalov sa uskutoční dňa 22.mája 2020. Vrecia je potrebné vyložiť na prístupné miesto – pred bránu rodinného domu v deň vývozu, najneskôr do 6.00 hod. celý text

ostatné | 17. 5. 2020 | Autor:
#

Detské dopravné ihrisko

Detské dopravné ihrisko v areáli základnej školy je opäť otvorené. celý text

ostatné | 15. 5. 2020 | Autor:
#

Detské ihriská - opäť otvorené!

Na základe usmernenia k opatreniu č. OPL/3795/2020 ÚVZ SR Mesto Nesvady upozorňuje na striktné dodržiavanie prísnych hygienických opatrení:
- obmedzený počet súčasne sa hrajúcich detí (odporúčanie pre rodičov - zabezpečiť odstup detí v okruhu 2 metrov),
Povinnosti:
- nosenie rúšok v zmysle aktuálne platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR,
- rodičia alebo osoby sprevádzajúce deti zabezpečia, aby sa deti fyzicky minimálne kontaktovali,
- rodičia alebo osoby sprevádzajúce deti musia mať so sebou prostriedok na dezinfekciu rúk. celý text

ostatné | 15. 5. 2020 | Autor:
#

Upozornenie pre poplatníkov komunálneho odpadu

Upozorňujeme občanov, ktorí ešte neuhradili poplatok za komunálne odpady, že ho je potrebné uhradiť čo najskôr.

Od 27.5.2020, budú vyvážané LEN nádoby riadne označené nálepkou platnou pre rok 2020.


Poplatok môžete uhradiť prevodom na účet mesta SK2356000000003806919001 s variabilným symbolom prislúchajúcim k danému výmeru alebo osobne do pokladne mestského úradu počas stránkových hodín.
Zároveň chceme požiadať všetkých, ktorí už poplatok uhradili formou bankového prevodu, aby si aktuálne nálepky prevzali v pokladni mestského úradu.
celý text

ostatné | 13. 5. 2020 | Autor:
#

Oznámenie Arriva Nové Zámky, a.s.

Na základe oznámenia o plánovanej úplnej uzávierke Vážskeho mosta 63-025 v Komárne z dôvodov uskutočnenia zaťažovacej skúšky mosta v nedeľu 17.05.2020, Arriva Nové Zámky, a.s. nebude prevádzkovať spoje prímestských autobusových liniek v dobe od. 08.00 hod. do 16.00 hod. smerujúce z Komárna a do Komárna.
Konkrétne sa jedná o linky a spoje:
404417 Nové Zámky-Nesvady-Hurbanovo-Komárno spoje č. 39; 40; 43; 46 a
celý text

ostatné | 12. 5. 2020 | Autor:
#

Mestský úrad v štandardnom režime

Oznamujeme Vám, že od dnešného dňa t.j.11.5.2020 funguje mestský úrad v štandardnom režime.

Žiadame obyvateľov mesta, aby sa naďalej správali zodpovedne a ohľaduplne a z dôvodu zamedzenia šírenia nákazy dôkladne zvážili osobnú návštevu mestského úradu. celý text

ostatné | 11. 5. 2020 | Autor:
#

Prerušenie prevádzky bankomatu

Oznamujeme Vám, že od 12.5.2020 do 14.5.2020 bude bankomat Slovenskej sporiteľne na Obchodnej ulici v Nesvadoch mimo prevádzky. celý text

ostatné | 11. 5. 2020 | Autor:
#

Od 6. mája sa spustí druhá aj tretia fáza otvárania prevádzok

Vzhľadom na dobrý vývoj so šírením nového koronavírusu na Slovensku sa môžu od stredy 6. mája spojiť fázy 2 a 3 z plánu otvárania prevádzok.
celý text

ostatné | 5. 5. 2020 | Autor:
#

Oznam Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti

Západoslovenská vodárenská spoločnosť Vás informuje, že bude vykonávať odpočet vodomerov v mestskej časti Aňala dňa 4.5. 2020 (pondelok) po 14,00 hod.
V prípade, ak odberateľ nevie sprístupniť meradlo, prosíme vás, aby stav nechali na bráne na viditeľnom mieste alebo kontaktovali telefónne číslo 0911044582. Ďakujeme. celý text

ostatné | 30. 4. 2020 | Autor:
#

Zber papiera

Mestský úrad oznamuje občanom, že triedený zber papiera ♻️ sa uskutoční 29.4.2020.
Prosíme Vás, aby ste vrecia s papierom vyložili pred domy najneskôr do 7.00 hod.
Ďakujeme. celý text

ostatné | 24. 4. 2020 | Autor:
#

Trhovisko znovu otvorené!

Na základe pokynov Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sú od 22.04.2020 otvorené vonkajšie trhoviská s možnosťou predaja sadeníc, rezaných kvetov, potravín a nápojov, zeleniny a ovocia, so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a výstupom z trhoviska, s umiestnením predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2 m; Zakazuje sa konzumácia potravín a nápojov na mieste.
Žiadame návštevníkov trhoviska, aby dodržiavali pokyny zamestnancov mesta.
celý text

ostatné | 22. 4. 2020 | Autor:
#

Úradné hodiny mestského úradu v mimoriadnom režime počas pandémie.

Na základe odporúčania krízového štábu bude MsÚ od 22.4.2020 prístupný verejnosti v týchto úradných hodinách:

Naďalej Vás však prosíme, aby ste na kontakt s oddeleniami a útvarmi MsÚ uprednostnili telefón alebo mail.
Ďakujeme za porozumenie. celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor:
#

Jarné upratovanie s rúškom

Mesto Nesvady v spolupráci s VPS Nesvady s.r.o. organizuje zber objemového odpadu z domácností pod názvom "Jarné upratovanie s rúškom."
JARNÉ UPRATOVANIE DOMÁCNOSTÍ sa uskutoční 17. a 18. apríla 2020 v čase od 08:00 - 16:00 hod.
Veľkokapacitné kontajnery budú umiestnené na zbernom dvore v areáli VPS Nesvady s.r.o. na Studenej ulici č. 1.
celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor:
#

Zápis detí do materskej školy

Oznamujeme rodičom, že zápis deti do materských škôl na školský rok 2020/2021 bude prebiehať od 1. mája do 15. mája 2020 celý text

ostatné | 14. 4. 2020 | Autor:
#

Oznam Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa zverejnila formuláre pre oznámenie poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania o 40% a viac, na účely odkladu odvodov na sociálne poistenie za mesiac 3/2020 do 31. júla 2020. Všetky potrebné informácie o podmienkach pre odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie nájdete webovej stránke Sociálnej poisťovne.https://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-zverejnila-formular-pre-odklad-platenia-poistneho-za-marec-2020/48411s68527c celý text

ostatné | 14. 4. 2020 | Autor:
#

Oznam pre podnikateľov - živnostníkov vykonávajúcich činnosť v prenajatých nebytových priestoroch

V dôsledku vládnych opatrení boli viacerí podnikatelia (nájomcovia) od 16. marca 2020 nútení dočasne uzavrieť svoje prevádzky, t. j. nemôžu pokračovať v prevádzkovaní svojej predajne (prevádzky) a tým pádom ani v ďalšom užívaní prenajatých priestorov v súlade s účelom dohodnutým v nájomnej zmluve.
Z toho dôvodu mesto umožňuje týmto podnikateľom požiadať o odpustenie platenia nájomného za nebytové priestory z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR a pandémie ochorenia COVID-19. celý text

ostatné | 9. 4. 2020 | Autor:
#

Oznámenie o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Mesto Nesvady oznamuje Váženým rodičom, že zápis do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 2020/10610:1-A1030 v dňoch :
21. apríla 2020 v čase od 9.00 do 13.00 hod.,
22. apríla 2020 v čase od 9.00 do 13.00 hod.
na jednotlivých základných školách v meste Nesvady.
celý text

ostatné | 9. 4. 2020 | Autor:
#

Oznam - dezinfekcia verejných priestranstiev

Oznamujeme občanom, že dňa 9. apríla (vo štvrtok) bude v čase od 17-tej do 19-tej hodiny firma Sanovet s.r.o. vykonávať na území mesta aerosólovú dezinfekciu verejných priestranstiev, do ktorých patria autobusové zastávky, okolie artézskej studne, vchody do obchodných domov Jednota a Tesco, lekárne, zdravotných zariadení, pošty, vchody do bytových domov a veľkoobjemové kontajnery.
Použitá dezinfekčná látka je zdraviu neškodná no napriek tomu prosíme občanov, aby sa v okolí týchto priestorov v danom čase nezdržiavali.
celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor:
Obmedzenie pohybu počas Veľkej noci 1

Obmedzenie pohybu počas Veľkej noci

Na základe uznesenia Vlády SR a nariadenia hlavného hygienika budú na území Slovenskej republiky platiť mimoriadne opatrenie v podobe obmedzenia pohybu a zákazu vychádzania v termíne od 8. apríla od 00:00 do 13. apríla 23:59 (streda až pondelok). celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor:
#

Oznam - zmena termínu zberu plastov

Mestský úrad oznamuje občanom, že triedený zber plastov, tetrapakov a kovových obalov sa uskutoční až 17.4.2020 celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor:
#

Oznam

Oznamujeme Vám, že zberný dvor oproti Ferplastu bude dňa 11.04.2020 zatvorený!
celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor:
#

MPSVR SR - Spúšťa prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní dopadov koronavírusu, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny budú od 6. apríla 2020 od 12:00 prijímať žiadosti o príspevky na mzdy zamestnancov od zamestnávateľov, ktorí museli povinne zatvoriť prevádzky. Od stredy, 8. 4. 2020, budú môcť od 12:00 žiadať o príspevky aj ostatní záujemcovia, a to zamestnávatelia s poklesom tržieb a SZČO. Aby bol proces čo najjednoduchší a najrýchlejší, všetky potrebné informácie k pomoci a postup pri žiadaní nájdu záujemcovia na novej webovej stránke www.pomahameludom.sk. celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor:
#

Oznámenie oddelenia dokladov OPP OR PZ v Komárne

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne oddelenie dokladov oznamuje občanom, že v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území SR a s prijatím bezpečnostných opatrení na zamedzenie a eliminovanie šírenia koronavírusu medzi obyvateľmi Slovenska v nevyhnutných prípadoch zabezpečujú prijímanie žiadostí o vydanie:
Občianskych preukazov, vodičských preukazov, cestovných pasov a taktiež zabezpečeujú len nevyhnutné úkony na úseku zbraní a streliva.
Ďalej oznamujú, že stránkové hodiny sú upravené nasledovne: v stredu v čase od 13-tej hodiny do 16-tej hodiny a ostatné dni v týždni v čase od 8-ej hodiny do 11-tej hodiny
Podrobnejšie informácie ohľadom vykonávaných úkonov nájdete v nasledovnom oznámení resp. na webovej stránke Ministerstva vnútra SR.
celý text

ostatné | 2. 4. 2020 | Autor:
#

Zberný dvor - zmena otváracích hodín od 1.4.2020

Mestský úrad vám oznamuje, že Zberný dvor / oproti spoločnosti Ferplast/ bude otvorený od 1.4.2020 nasledovne
v stredu v čase od 12:00 do 16:00 hod. a v sobotu od 08:00 do 16:00 hod.

- Vstup na zberný dvor je povolený iba s rúškom alebo šatkou.
- Do areálu budú vpustené naraz maximálne 3 osoby.
- Pri čakaní na vstup do zberného dvora je potrebné dodržať medzi sebou dostatočný odstup min. 2 metre a nevytvárať skupiny. celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor:
#

Oznámenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu na území SR je možné žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a štátne sociálne dávky podávať aj bezkontaktne:

 e-mailom na e-mailovú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“), pričom žiadosť spolu s dokladmi k nej prislúchajúcimi je potrebné podpísať, oskenovať, alebo odfotiť a priložiť v prílohe e-mailu;
 poštovou prepravou na adresu úradu alebo
 elektronicky cez www.slovensko.sk (vyžaduje sa kvalifikovaný - zaručený elektronický podpis).
celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor:
#

Možnosť ubytovania vodičom nákladných aut

Mestský úrad Nesvady v spolupráci s penziónom Nesvady na ulici Fialková Nesvady nachádzajúci sa pri TK Nesvady ponúka možnosť vodičom nákladných aut s trvalým pobytom v Nesvadoch, ktorí sa vracajú zo zahraničia a nechcú vystaviť svoju rodinu riziku nákazy koronavírusom a uvedenia rodinných príslušníkov do karantény na možnosť prechodného ubytovania medzi jednotlivými cestami v tomto zariadení. Bližšie informácie záujemcom budú poskytnuté na tel. čísle: +421 905 607 320 alebo na Mestskom úrade v Nesvadoch tel. 035 7692810 celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor:
#

Vláda SR prijala viaceré opatrenia v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19

Vláda SR prijala viaceré opatrenia v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus). Ľudia budú povinní nosiť ochranné rúška, dôchodcovia by mali čo najviac obmedziť pohyb mimo svojich bytov, Ministerstvo zdravotníctva SR vyčlení nemocnice na liečbu koronavírusu a mnohé ďalšie opatrenia, ako.

celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor:
#

Oznam mestského úradu

Milí nesvadčania!

V záujme ochrany zdravia nás všetkých, zdravia zamestnancov Mestského úradu v Nesvadoch, ako aj prevencie pred šírením vírusu COVID-19 Vám oznamujeme že, Mestský úrad v Nesvadoch naďalej až do odvolania funguje v obmedzenom režime.
Zamestnanci úradu budú pracovať naďalej, v prípade neodkladnej záležitosti využite, prosím, ich telefonické a e-mailové kontakty.
Občania mesta sa nemusia obávať, že nevybavia svoje náležitosti a zmeškajú prípadné termíny alebo platby.
celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 6
posledná

Odoslať stránku e-mailom