A picture

Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

#

Zberný dvor - zmena otváracích hodín od 1.4.2020

Mestský úrad vám oznamuje, že Zberný dvor / oproti spoločnosti Ferplast/ bude otvorený od 1.4.2020 nasledovne
v stredu v čase od 12:00 do 16:00 hod. a v sobotu od 08:00 do 16:00 hod.

- Vstup na zberný dvor je povolený iba s rúškom alebo šatkou.
- Do areálu budú vpustené naraz maximálne 3 osoby.
- Pri čakaní na vstup do zberného dvora je potrebné dodržať medzi sebou dostatočný odstup min. 2 metre a nevytvárať skupiny. celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor:
#

Oznámenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu na území SR je možné žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a štátne sociálne dávky podávať aj bezkontaktne:

 e-mailom na e-mailovú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“), pričom žiadosť spolu s dokladmi k nej prislúchajúcimi je potrebné podpísať, oskenovať, alebo odfotiť a priložiť v prílohe e-mailu;
 poštovou prepravou na adresu úradu alebo
 elektronicky cez www.slovensko.sk (vyžaduje sa kvalifikovaný - zaručený elektronický podpis).
celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor:
#

Možnosť ubytovania vodičom nákladných aut

Mestský úrad Nesvady v spolupráci s penziónom Nesvady na ulici Fialková Nesvady nachádzajúci sa pri TK Nesvady ponúka možnosť vodičom nákladných aut s trvalým pobytom v Nesvadoch, ktorí sa vracajú zo zahraničia a nechcú vystaviť svoju rodinu riziku nákazy koronavírusom a uvedenia rodinných príslušníkov do karantény na možnosť prechodného ubytovania medzi jednotlivými cestami v tomto zariadení. Bližšie informácie záujemcom budú poskytnuté na tel. čísle: +421 905 607 320 alebo na Mestskom úrade v Nesvadoch tel. 035 7692810 celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor:
#

Vláda SR prijala viaceré opatrenia v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19

Vláda SR prijala viaceré opatrenia v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus). Ľudia budú povinní nosiť ochranné rúška, dôchodcovia by mali čo najviac obmedziť pohyb mimo svojich bytov, Ministerstvo zdravotníctva SR vyčlení nemocnice na liečbu koronavírusu a mnohé ďalšie opatrenia, ako.

celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor:
#

Oznam mestského úradu

Milí nesvadčania!

V záujme ochrany zdravia nás všetkých, zdravia zamestnancov Mestského úradu v Nesvadoch, ako aj prevencie pred šírením vírusu COVID-19 Vám oznamujeme že, Mestský úrad v Nesvadoch naďalej až do odvolania funguje v obmedzenom režime.
Zamestnanci úradu budú pracovať naďalej, v prípade neodkladnej záležitosti využite, prosím, ich telefonické a e-mailové kontakty.
Občania mesta sa nemusia obávať, že nevybavia svoje náležitosti a zmeškajú prípadné termíny alebo platby.
celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor:
Mimoriadny oznam Arriva 1

Prímestská autobusová doprava v Nitrianskom kraji v prázdninovom režime

Vážení cestujúci,
vzhľadom na nariadenie Vlády SR o plošnom uzatvorení všetkých školských zariadení v súvislosti s aktuálnou mimoriadnou situáciou, bude prímestská autobusová doprava v Nitrianskom kraji od stredy 25. marca 2020 premávať v zmysle cestovných poriadkov platných cez prázdniny počas školského roka . celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor:
#

Jarné upratovanie

Vážení občania, v rámci jarného upratovania sa zber a drvenie zeleného odpadu uskutoční podľa nasledovného harmonogramu: celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor:
#

Opatrenia ÚVZ SR a Usmernenie hlavného hygienika- priebežne aktualizované

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky nariaďuje tieto opatrenia: celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor:
#

Odporúčania pre verejnosť týkajúce sa koronavírusu

Odporúčania pre verejnosť týkajúce sa koronavírusu pripravené grafickou formou. celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor:
#

Začali sa distribuovať ochranné rúška

Dnešným dňom sa začne osobám starším ako 70 rokov doručovanie ochranných rúšok. Vďaka patrí sestrám Božského vykupiteľa, ktoré ušili prvých 200 rúšok, ktoré budú dobrovoľníkmi doručené na adresy poskytnuté mestským úradom.
Napriek doručeným rúškam prosíme seniorov, aby zbytočne nechodili von na verejné miesta (do obchodov, lekárne), ale aby využili možnosť rozvozu potravín.
O ďalšej distribúciu Vás budeme postupne informovať. celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor:
#

Rozvoz potravín a drogérie

Dobrovoľníci v meste zabezpečujú službu nákupu a rozvozu základných potravín, liekov bez predpisu a osobných hygienických potrieb.
Službu zabezpečujú dobrovoľníci raz denne, a to z miestnych otvorených predajní.
Objednávky je možné podať cez e-mail, sms alebo telefón, každé ráno v rozmedzí od 08:00 do 10:00. Ďalšie informácie a detaily dostanete na telefónnom čísle 0907 356 446 alebo na e-mail unitednesvady@gmail.com.
Pri prebratí nákupu je nutné dodržiavať bezpečnostné opatrenia.
Prosíme Vás, aby ste túto pomoc nezneužívali. Je určená pre tých, ktorí majú problém s mobilitou, nemajú sa ako dostať do lekárne, pre ľudí v karanténe, zdravotne postihnutých a imobilných obyvateľov. celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor:
Slovenská pošta - oznam 1

Oznámenie Slovenskej pošty

S cieľom chrániť našich zamestnancov a obyvateľov miest a obcí Slovenská pošta prijala prísnejšie ochranné opatrenia a vyzýva obyvateľov, aby ich pri preberaní sociálnych dávok zodpovedne a dôsledne dodržiavali:. celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor:
#

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - oznam

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vám oznamuje, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území SR v súvislosti s ochorením COVID-19 nebudú zamestnanci našej spoločnosti vykonávať odpočty vodomerov v dňoch 17.3.2020 – 31.3.2020 v meste Nesvady.

Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a do 31. 3. 2020 nahlásiť odčítačovi na telefónne číslo 0911 044 582 alebo 0911 748 488 alebo na stránkach www.zsvs.sk nájdete formulár na nahlásenie stavu vodomeru. Zákazníkom, ktorí nám stav vodomeru nenahlásia, bude vyfakturovaná spotreba k 31.3.2020 vo výške priemerného množstva vody dodanej za predchádzajúce obdobie.

Ďakujem za pochopenie
celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor:
#

Opatrenia Mesta Nesvady z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR

Mesto Nesvady z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.3.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.3.2020 nariaďuje v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 113 z 15. marca 2020 podľa § 12 ods. 2 písm. f) a § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto
opatrenia: celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor:
#

Oznámenie - Zberný dvor

VPS Nesvady sr.o. informuje verejnosť, že s ohľadom na aktuálnu situáciu budú od pondelka 16. marca 2020 zatvorené všetky zberné dvory v Nesvadoch až do odvolania.

Zber triedeného aj komunálneho odpadu po uliciach bude pokračovať podľa schváleného harmonogramu pre rok 2020. celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor:
#

Oznam mestského úradu

Kvôli hrozbe šírenia koronavírusu Mesto Nesvady od dnešného dňa (12.03.2020) obmedzuje stránkové hodiny mestského úradu. celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor:
#

Na Slovensku platí od dnešného dňa mimoriadna situácia

Slovensko podniká ďalšie kroky, aby zabránilo šíreniu ochorenia, ktoré aktuálne paralyzuje celý svet, vrátane Európy. Vláda SR preto vyhlásila mimoriadnu situáciu na území celého Slovenska. Kabinet tak urobil v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia Covid-19 spôsobeným koronavírusom Sars-CoV-2 na území SR. celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor:
#

Odpočet vodomerov

Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Vám oznamuje, že začína vykonávať odpočet vodomerov v meste Nesvady. Odpočet budú vykonávať aj celý mesiac marec. Postupne Vás budeme informovať, v ktorých uliciach sa bude vykonávať aktuálne odpočet.

12.3.2020 (štvrtok): Nová, Komárňanská, Ružová
13.3.2020 (piatok): Petőfiho, Jánošíkova

celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor:
#

Zasadnutie Krízového štábu mesta Nesvady

Dňa 10. marca 2020 o 15.00 h bol primátorom mesta Nesvady, Zoltánom Molnárom, zvolaný Krízový štáb mesta Nesvady (ďalej len KŠ) v súvislosti so zavedením opatrení na ochranu obyvateľstva a subjektov nachádzajúcich sa na území mesta Nesvady pred šírením ochorenia COVID-19, ktorého výskyt sa potvrdil na území Slovenskej republiky. celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor:
#

Oznam

V zmysle záverov zasadnutia ústredného krízového štábu zo dňa 6. marca 2020, žiadame obyvateľov mesta Nesvady, aby v prípade ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa koronavírus vyskytol a u ktorej sa za obdobie 14 dní prejavia symptómy ochorenia, ako sú zvýšená teplota, kašel, bolesti v hrdle, aby postupovali na základe nasledovných pokynov: celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor:
#

Oznámenie o prerušení dodávky el. energie - Aňala

Vážení občania,

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme,že dňa 18. marca v stredu v čase od 8,00 do 15,00 hodiny bude prerušená dodávka elektrickej energie v lokalite Aňala z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.. celý text

ostatné | 2. 3. 2020 | Autor:
Výsledky parlamentných volieb 2020 2

Výsledky parlamentných volieb 2020

Volebná účasť v Nesvadoch : 52,3% celý text

ostatné | 1. 3. 2020 | Autor:
#

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Kde budeme hlasovať?
Pripomienka:

Volebné okrsky na území mesta Nesvady:

volebný okrsok č. 1 - Miestne kultúrne stredisko, Obchodná č. 21,
volebný okrsok č. 2 - Mestský úrad Nesvady, Obchodná č. 23,
volebný okrsok č. 3 - budova bývalého Centra voľného času, Novozámocká cesta č. 21,
volebný okrsok č. 4 - budova Denného stacionára, Športová č. 2.
celý text

ostatné | 28. 2. 2020 | Autor:
#

Komárňanské ART Spektrum 2020

Regionálne osvetové stredisko v Komárne vyhodnotilo 14. februára 2020 o 17.00 hod v Zichyho paláci Podunajského múzea súťaž Komárňanské ART Spektrum 2020. celý text

ostatné | 16. 2. 2020 | Autor:
#

Oznámenie - príprava študentov na prijímacie pohovory

Príprava študentov na prijímacie skúšky a na vysokoškolské štúdium na slovenské a české vysoké školy a na Akadémiu ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. celý text

ostatné | 11. 2. 2020 | Autor:
#

Oznam

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje občanom, že zajtra t.j. 11.2.2020 v čase od 8.30 do 15.00.nebude dodávka vody v celom katastri Nesvád. celý text

ostatné | 10. 2. 2020 | Autor:
#

Vedeli ste?

Staršie aj novšie čísla nesvadského spoločenského mesačníka (dnes už dvojmesačníka) Novum Naswod si môžete prelistovať aj na internete.
Stačí 1 klik a ste tam.(https://novumnaswod.sk/?date=2019)
Prajeme vám príjemné čítanie počas dlhých zimných večerov. celý text

ostatné | 17. 1. 2020 | Autor:
#

Priznanie k dani z nehnuteľností

Obec Nesvady ako správca miestnych daní oznamuje obyvateľom obce, že priznanie respektíve čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností sa na rok 2019 podáva v termíne do 31. januára 2020 celý text

ostatné | 9. 1. 2020 | Autor:
#

Zber odpadu v januári

Termín zberu komunálneho a triedeného odpadu v mesiaci január. celý text

ostatné | 2. 1. 2020 | Autor:
#

Pozvánka

Pozývame Vás dňa 1.1.2020 o 17.00 hodine pred Mestský úrad Nesvady, kde krátkym kultúrnym programom a príhovorom primátora mesta oslávime v novom roku vyhlásenie obce za mesto Nesvady ohňostrojom.
Každého srdečne očakávame aj s malým občerstvením. celý text

ostatné | 30. 12. 2019 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 5
posledná

Odoslať stránku e-mailom