A picture

Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 7
posledná

#

Mestské pohrebisko - zatvorené

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 zo dňa 22 októbra oznamujeme občanom, že návšteva cintorína nie je zaradená medzi výnimky týkajúce sa vychádzania občanov zo svojich domov.
Z uvedeného dôvodu mestský cintorín v Nesvadoch od 24 októbra t.j. od soboty - do odvolania nebude prístupný pre verejnosť.
celý text

ostatné | 23. 10. 2020 | Autor:
#

Zákaz vychádzania - bez testu

Uznesenie vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020. celý text

ostatné | 23. 10. 2020 | Autor:
#

Jesenné upratovanie - zmena

Na základe súčasnej situácie bude Jesenné upratovanie len DNES (23.10.2020).
Po uvoľnení opatrení Vás budeme informovať o náhradnom termíne.
Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 23. 10. 2020 | Autor:
#

Zmena adresy - Zákaznícke centrum ZsVS a.s. Komárno

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje, že od 28.10.2020 nájdete Zákaznícke centrum v Komárne na novej adrese: Veľká Jarková 24, 945 01 Komárno a tel.č. +421 902 957 649. celý text

ostatné | 21. 10. 2020 | Autor:
#

Oznam Thermál Nesvady

Thermál Nesvady oznamuje všetkým obyvateľom mesta Nesvady a mestských častí, že im od 10. 10. 2020 poskytnú 50% zľavu na všetky vstupy na termálne kúpalisko.
Pre uplatnenie zľavy je potrebné pri pokladni:
✅ preukázať platný doklad o trvalom pobyte
celý text

ostatné | 9. 10. 2020 | Autor:
#

OZNAM - Plánovaná odstávka elektriny v distribučnej sieti

Západoslovenská distribučná a.s. zverejnila zoznam plánovaných odstávok v distribučnej sieti elektriny v dňoch 12.10.2020 a 06.11.2020. celý text

ostatné | 9. 10. 2020 | Autor:
#

Jesenné upratovanie s rúškom

Mesto Nesvady v spolupráci s VPS Nesvady s.r.o. organizuje zber objemového odpadu z domácností pod názvom "Jesenné upratovanie s rúškom."
JESENNÉ UPRATOVANIE DOMÁCNOSTÍ sa uskutoční 23. a 24. októbra 2020 v čase od 08:00 - 17:00 hod.
Veľkokapacitné kontajnery budú umiestnené na zbernom dvore v areáli VPS Nesvady s.r.o. na Studenej ulici č. 1. celý text

ostatné | 6. 10. 2020 | Autor:
#

Oznam - darovanie krvi

Slovenský červený kríž oznamuje občanom, že plánované darovanie krvi, ktoré sa malo uskutočniť dňa 15 októbra sa nebude konať. Záujemcovia môžu darovať krv v Hematologickej ambulancii v Komárne. celý text

ostatné | 6. 10. 2020 | Autor:
#

Pripomienkovanie cestovného poriadku

Spoločnosť ARRIVA Nové Zámky, a.s. oznamuje, že pripravuje cestovný poriadok prímestskej autobusovej dopravy pre obdobie platnosti 2020/2021. Občania majú možnosť pripomienkovať v súčasnosti platný cestovný poriadok. Pripomienky vo veci úpravy cestovného poriadku je možné do 10.10.2020 zasielať v písomnej forme na MsU resp. emailom na ocu@nesvady.sk. celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor:
#

Prerušenie poskytovania služby káblovej televízie a internetu

Vážení občania, oznamujeme Vám, že prišlo k prerušeniu poskytovania služby káblovej televízie a internetu z dôvodu poškodenia vedenia.
Porucha káblovej televízie je v časti mesta od ulice Komenského po Kalinčiakovu ulicu.
Na odstaňovaní poruchy sa pracuje.
Ďakujeme za porozumenie. celý text

ostatné | 24. 9. 2020 | Autor:
#

Odstávka dodávky vody

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že dňa 28 septembra, v pondelok od 7-ej hod. do 19-tej hodiny bude v celom meste ako aj v časti Aňala odstavená dodávka vody. celý text

ostatné | 24. 9. 2020 | Autor:
#

Výberové konanie - Zariadenie pre seniorov VYKUPITEĽ

Zverejňujeme informáciu neziskovej organizácie Alžbetka, n.o. celý text

ostatné | 23. 9. 2020 | Autor:
#

Zber plastov, tetrapakov a kovových obalov.

V piatok 18.septembra 2020 bude v našom meste prevedený vrecový zber plastov, tetrapakov a kovových obalov. Vrecia musia byť zviazané a vyložené pred nehnuteľnosťou. celý text

ostatné | 17. 9. 2020 | Autor:

Prerušená dodávka vody

Západoslovenská vodárenská spoločnosť Vám oznamuje, že dnes v čase od 9.00 do 12.00,bude prerušená dodávka vody na území mesta a jeho častí. celý text

ostatné | 17. 9. 2020 | Autor:
#

Nesvadská stopovačka - spustená

Veľa úsmevných chvíľ Vám želáme. celý text

ostatné | 16. 9. 2020 | Autor:
Nesvadská stopovačka 1

Nesvadská stopovačka

V rámci Európskeho týždňa mobility je tu pre Vás mobilná hra Nesvadská stopovačka. Ako postupovať resp. akú aplikáciu si musíte inštalovať sa dozviete v nasledujúcom texte. celý text

ostatné | 15. 9. 2020 | Autor:
#

Aktuálne platné opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19

Pandémia ochorenia COVID-19 stále pretrváva. Nosenie rúšok patrí k jedným z kľúčových preventívnych opatrení. Ďalšími dôležitými krokmi v boji proti ochoreniu COVID-19 sú dôkladné umývanie rúk a dodržiavanie dostatočného sociálneho odstupu. Dbajme na základné hygienické opatrenia doma, v exteriéri i na pracovisku. Ochorenie COVID-19 môže prenášať i človek, ktorý nemá príznaky. celý text

ostatné | 13. 9. 2020 | Autor:
#

Oznam finančnej správy

Neziskové organizácie, ktoré sú vedené ako subjekty verejnej správy, majú predkladať účtovné výkazy ako neziskové organizácie účtujúce v systéme podvojného účtovníctva. To znamená. že za rok 2020 majú tieto subjekty podávať Súvahu s Výkazom ziskov a strát namiesto Výkazu o majetku a záväzkoch a Výkazu o príjmoch a výdavkoch.
Toto podľa analýz nedodržuje k 26. 8. 2020 už len 15 neziskových organizácií v celej Slovenskej republike.

Za rok 2020 týmto neziskovým organizáciám nebude umožnené predložiť výkazy z jednoduchého účtovníctva, resp. predloženie výkazov z jednoduchého účtovníctva sa bude považovať za nepredloženie výkazov podľa platných právnych predpisov.
celý text

ostatné | 4. 9. 2020 | Autor:
#

Odpočet elektromerov

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že dňa 5.9.2020 - 8.9.2020 bude vykonávať odpočet elektromerov na nasledovných uliciach:
Piesková, Puškinova, Sládkovičova, Hviezdoslavova, Petőfiho, Máchova, Hurbanova, Nová, Komárňanská a Aňalské záhrady -Košikáreň.

celý text

ostatné | 3. 9. 2020 | Autor:
#

Začiatok školského roka v materských školách

Prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nesvady bude v školskom roku 2020/2021 zabezpečená od 02. 09. 2020 v bežnom režime, so zabezpečením dezinfekčných prostriedkov pre dodržanie aktuálne stanovených hygienicko-epidemiologických podmienok vo všetkých priestoroch materskej školy, vrátane exteriéru.
Všetky detičky srdečne očakávajú pani učiteľky do 8.00 hod.
celý text

ostatné | 28. 8. 2020 | Autor:
#

Aktuálna informácia - COVID-19

K dnešnému dňu Mesto Nesvady eviduje jedného obyvateľa mesta nakazeného koronavírusom COVID-19.

Žiadame Vás - obyvateľov mesta, aby by ste aj naďalej ostali zodpovední a dodržiavali opatrenia ÚVZ SR na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19. celý text

ostatné | 21. 8. 2020 | Autor:
#

Odpočet elektromerov - 2. etapa

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že dňa 20.8.2020 - 27.08.2020 bude vykonávať odpočet elektromerov na nasledovných uliciach:
F. Kráľa, Mlynská, Športová, Mierová, Obchodná, Jarková,Jarmočná,Opletalova, Slnečná, Jazmínová, Jókaiho, Tatranská, Parková, Ružová, Agátová, Budovateľská, Gaštanový rad, Bajčská, Aňalské záhrady,Jánošíkova, Hollého, Kvetná, Horná, Kalinčiakova, Konopné pole, Hradná, Hodžova, Záhradná, Vápenná, B. Bartóka, Lipová, Orechový rad, Brezová, Studená, Pettemská, Lúčna, Družstevná, Farské pole, Taranská, Palárikova.
Pri neprítomnosti je nutné vypísať stav elektromera na bránku alebo viditeľné miesto! celý text

ostatné | 18. 8. 2020 | Autor:
#

Prerušenie dodávky elektrickej energie v rekreačnej zóne

Prerušenie dodávky elektrickej energie v rekreačnej zóne . celý text

ostatné | 14. 8. 2020 | Autor:
#

Dotazník – prieskum názorov obyvateľov mesta Nesvady

Touto cestou si Vás dovoľujeme vyzvať k spolupráci na vypracovaní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nesvady formou dotazníka.
Vaše odpovede budú dôležitým a cenným podkladom pre vypracovanie rozvojovej stratégie mesta. celý text

ostatné | 11. 8. 2020 | Autor:
#

Zmena úradných hodín Matričného úradu

Mestský úrad v Nesvadoch Vám oznamuje, že od 10. augusta 2020 (pondelok) bude Matričný úrad pracovať v upravených úradných hodinách. celý text

ostatné | 6. 8. 2020 | Autor:
#

Odpočet elektromerov

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že dňa 12.8.2020 - 17.08.2020 bude vykonávať odpočet elektromerov na nasledovných uliciach:
Novozámocká cesta, Tulipánová, Na kopci, Nám. slobody, Úzka, Turecká, Vinohradnícka, Gútska cesta, Vodná Nitriansky rad, Pekárenská, Blatná, Nám. 1. mája, Malá, Potočná, Dlhá, Krátka, Poľná, Jazerná, Komenského.
Pri neprítomnosti je nutné vypísať stav elektromera na bránku alebo viditeľné miesto! celý text

ostatné | 5. 8. 2020 | Autor:
#

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti "Moderné technológie – Nesvady na ceste SMART"

Mesto Nesvady sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu Moderné technológie – Nesvady na ceste SMART,aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy. celý text

ostatné | 21. 7. 2020 | Autor:
#

Prerušenie dodávky vody

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že dňa 17. júla, v čase od 8-ej hod. do 13-tej hodiny bude v celom meste odstavená dodávka pitnej vody. celý text

ostatné | 13. 7. 2020 | Autor:
OZNAM - Plánovaná odstávka elektriny v distribučnej sieti 1

OZNAM - Plánovaná odstávka elektriny v distribučnej sieti

Západoslovenská distribučná a.s. zverejnila zoznam plánovaných odstávok v distribučnej sieti elektriny v dňoch 21.07.2020 až 28.07.2020. celý text

ostatné | 10. 7. 2020 | Autor:
#

Vysielanie NTV

Z technických príčin nie je možné sledovať vysielanie NTV prostredníctvom Vašich prijímačov. Z toho dôvodu Vám poskytujeme možnosť sledovať vysielanie NTV prostredníctvom našej webovej stránky a facebookovej stránky. celý text

ostatné | 6. 7. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 7
posledná

Odoslať stránku e-mailom