A picture

Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 9
posledná

#

Oznam mestského úradu

Vážení občania!
Od 7. 4. 2021 má mestský úrad stanovené hodiny, kedy je otvorený pre verejnosť. Počas týchto hodín zamestnanec mestského úradu zodpovedný za agendu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len TKO/ vybavuje stránky,..... celý text

ostatné | 8. 4. 2021 | Autor:
#

Mestský úrad v Nesvadoch je od 7. 4. 2021 otvorený pre verejnosť

Mestský úrad zároveň upozorňuje občanov, že do priestorov úradu je možný vstup iba s rúškom a aplikácie dezinfekcie na ruky. celý text

ostatné | 6. 4. 2021 | Autor:
#

Veľkonočná svätá omša

Rímskokatolícky farský úrad v Nesvadoch oznamuje farníkom, že dňa 4. apríla (t.j. v nedeľu) môžu sledovať svätú omšu z kostola sv. Jozefa v Nesvadoch v priamom prenose o 11.00 hodine na kanáli infotextu. celý text

ostatné | 1. 4. 2021 | Autor:
#

Veľkonočný pozdrav

Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov, veľa pokoja a pohody v kruhu rodiny. celý text

ostatné | 1. 4. 2021 | Autor:
#

Ponuka občianskeho združenia Prosocia

Občianske združenie Prosocia ponúka občanom mesta Nesvady možnosť prepravy do očkovacieho strediska nachádzajúceho sa vo FNsP Nové Zámky.
Pre viac informácii volajte 0911609836. celý text

ostatné | 26. 3. 2021 | Autor:
#

Oznam Slovenskej pošty

Slovenská pošta oznamuje obyvateľom mesta dočasnú zmenu otváracích hodín pobočky Nesvady celý text

ostatné | 25. 3. 2021 | Autor:
#

NEZABUDNITE SA SČÍTAŤ!

Do konca elektronického samosčítanania obyvateľov ostáva už len sedem dní!
K dnešnému dňu je v rámci Nitrianskeho kraja už viac ako 77% sčítaných obyvateľov.
Prehľad monitoringu za okres Komárno.
celý text

ostatné | 24. 3. 2021 | Autor:
#

Prevádzka trhoviska je opäť spustená

Prevádzka trhoviska je opäť spustená v zmysle platnej Vyhlášky č. 131/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
Pravidelný štvrtkový trh bude v prevádzke až do odvolania za týchto opatrení:

celý text

ostatné | 24. 3. 2021 | Autor:
#

Informačné kancelárie pre obete trestných činov

Ministerstvo vnútra SR v každom krajskom meste vytvorilo informačné kancelárie pre obete trestných činov, ktoré sú zamerané na päť cieľových skupín – obete z radov seniorov, obete násilných trestných činov,nenávistných trestných činov a extrémizmu, obete obchodovania s ľuďmi a obete z radov mládeže. celý text

ostatné | 22. 3. 2021 | Autor:
#

Sčítanie obyvateľov

Už Vám ostali len dva týždne na možnosť samosčítania!
Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný, tolerovaný alebo obvyklý pobyt.Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania t.j. 1.1.2021.
celý text

ostatné | 16. 3. 2021 | Autor:
#

Oznam Slovenskej pošty,a .s

Slovenská pošta, a.s. pobočka NESVADY oznamuje občanom, že v piatok 12.3.2021 a v pondelok 15.3.2021 bude pobočka fungovať v zmenenom otváracom čase.
Za porozumenie ďakujeme. celý text

ostatné | 11. 3. 2021 | Autor:
#

Zber rastlinného odpadu - jarné upratovanie

Vážení občania, v rámci jarného upratovania Vám oznamujeme termíny zberu a drvenia zeleného odpadu v jednotlivých uliciach: celý text

ostatné | 8. 3. 2021 | Autor:
#

Zber veľkoobjemového odpadu

Veľkoobjemový - recyklovateľný odpad môžete odovzdať v dňoch 26. a 27. marca, (piatok a sobota) od 8:00 do 17:00 na zbernom dvore mesta na adrese Studená č. 1
Bezplatne tu môžete odovzdať: elektroniku, chladničky, mrazničky, sklo, nábytok, papier, kartón, fóliu, plasty, polysterén. celý text

ostatné | 8. 3. 2021 | Autor:
#

Prianie k MDŽ

8. marec je sviatok všetkých žien,
prajeme Vám šťastie len,
prajeme Vám krásu k tomu,
nech ste ozdobou každého domu.
Ďakujeme za všetku Vašu lásku, obetu a nehu,
bez ktorej by život bol ako rieka bez brehu...
celý text

ostatné | 8. 3. 2021 | Autor:
#

Respirátory každému nad 10 rokov

Na základe rozhodnutia primátora Zoltána Molnára, Mesto Nesvady daruje každému obyvateľovi s trvalým pobytom v meste Nesvady, staršiemu ako 10 rokov po 2 ks respirátorov FFP2.
Celkovo bude rozdaných zhruba 8500 kusov respirátorov.
Respirátory budú distribuované ZADARMO do schránok obyvateľov.
celý text

ostatné | 3. 3. 2021 | Autor:
#

Kvety k Medzinárodnému dňu žien

Sviatok MDŽ na Slovensku existuje už od roku 1921, no táto tradícia v dnešných dňoch jemne poľavila. Stále však existuje mnoho ľudí, ktorí si ho radi pripomenú. Neviete, čím by ste ženu vo svojom okolí najviac prekvapili? Každá žena sa vždy poteší peknému slovu, či kvetom. celý text

ostatné | 1. 3. 2021 | Autor:
#

Dezinfekcia verejných priestranstiev

Oznamujeme občanom, že dňa 18. februára (vo štvrtok) bude firma Sanovet s.r.o. od 14-tej hodiny vykonávať na území mesta aerosólovú dezinfekciu verejných priestranstiev, do ktorých patria autobusové zastávky, okolie artézskej studne, vchody do obchodných domov, lekáreň ... celý text

ostatné | 17. 2. 2021 | Autor:
#

Rozbor pitnej vody - artézska studňa

Protokol o skúške vzorky celý text

ostatné | 16. 2. 2021 | Autor:
#

Tri mobilné odberové miesta v meste

Od dnes môžete v Nesvadoch absolvovať antigénový test na troch antigénových mobilných odberových miestach (MOM) sedem dní v týždni. celý text

ostatné | 10. 2. 2021 | Autor:
#

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie na Slovensku zostáva Mestský úrad v Nesvadoch pre verejnosť uzavretý až do odvolania.
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021 bude možné uhrádzať po odoslaní a prevzatí rozhodnutí na rok 2021.
Občanom, ktorí majú uhradený miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020 a smetné nádoby majú ošetrené nálepkou “TKO 2020“, budú tieto nádoby vyprázdňované.
Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku môžete oznámiť poštou na adrese: Mesto Nesvady, Obchodná 233/23, 946 51 Nesvady, mailom: litauska@nesvady.sk alebo telefonicky na t.č. 035/76 92 810 u RNDr. Simony Litauskej.
celý text

ostatné | 9. 2. 2021 | Autor:
#

Samoodpočet vodomerov

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vám oznamuje, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území SR v súvislosti s ochorením COVID-19 nebudú zamestnanci našej spoločnosti vykonávať odpočty vodomerov v mesiaci február 2021 v meste Nesvady.
Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a do 20. 2. 2021 nahlásiť odčítačovi na telefónne číslo 0911 044 582 a to v dňoch utorok až sobota, v čase od 07:30 do 15:00 hod. Odčítaný stav môžete nahlásiť aj na e-mailovú adresu stavvodomeru@zsvs.sk alebo vyplnením aktívneho formulára na webovej stránke spoločnosti www.zsvs.sk. Pri takomto nahlásení vodomeru je potrebné, aby ste uviedli technického číslo odberu, číslo vodomeru, adresu odberného miesta, dátum odpočtu a stav vodomeru v m3. celý text

ostatné | 9. 2. 2021 | Autor:
#

Respirátory FFP2 pre najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľov

Na základe rozhodnutia primátora Zoltána Molnára, Mesto Nesvady daruje obyvateľom s trvalým pobytom v meste Nesvady, ktorí dovŕšia tento rok (do 31.12.2021) vek 65 rokov a viac, respirátory FFP2 a dezinfekčné vlhčené utierky.
Mesto zároveň zabezpečí respirátory FFP2 pre všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov materských a základných škôl.Celkovo ich bude rozdaných zhruba 3000 kusov.
Jeden občan dostane respirátor FFP2 v počte dva kusy
a dva kusy dezinfekčných vlhčených utierok.
Mesto má k dispozícii zoznamy obyvateľov, čiže nie je potrebné sa hlásiť.
Respirátory budú distribuované ZADARMO do schránok obyvateľov.
Mesto Nesvady žiada seniorov, aby respirátory využívali účelne, teda najmä v interiéroch, kde sa zdržiava viac ľudí (obchody, lekárne, pošta…).
celý text

ostatné | 8. 2. 2021 | Autor:
#

Oznam Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.

Vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu v SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ZsVS a.s. odpočet vodomerov v mesiaci február v meste Nesvady neuskutoční fyzickým spôsobom (priamy odpočet). Nakoľko aktuálne stavy meradiel potrebujeme evidovať (kvôli ročnému odpočtu), prosíme občanov, aby kontaktovali príslušné tel.čísla: 0911 044 582 alebo 0911 748 490 a nahlásili stav vodomeru telefonicky, formou SMS, prípadne MMS (priložená fotka).

Tento oznam sa vzťahuje na ulice: Gútska, Nitriansky rad, Potočná, Vodná, Blatná, Pekárenská,, Námestie 1. mája, Malá, Dlhá, Jazerná, Poľná, Parková, Tatranská, Jarková, Námestie Slobody, Orgovánová, Fialková, Konvalinková, Levanduľová, Nezábudkova

Odpočet stavu vodomeru prosíme nahlásiť najneskôr do 25.2.2021.
celý text

ostatné | 5. 2. 2021 | Autor:
#

Predlžuje sa čas testovania

Pre veľký záujem sa v sobotu a v nedeľu predlžuje čas testovanie do 21.00 hod. celý text

ostatné | 5. 2. 2021 | Autor:
#

3. KOLO ANTIGÉNOVÉHO TESTOVANIA

5.2.2021 Piatok - 8:00 - 20:00
6.2.2021 Sobota - 8:00 - 20:00
7.2.2021 Nedeľa - 8:00 - 20:00
Počas tretieho kola antigénového testovania sme sa rozhodli spolupracovať s už fungujúcim miestnym zdravotným zariadením. Preto mestský úrad Nesvady spolupráci s TOMICI s.r.o. pracujú na tom, aby sa mohlo v piatok spustiť 3. kolo antigénového testovania - v priestoroch reštaurácie Éder, ktoré budú prebiehať nasledujúce dni celý text

ostatné | 4. 2. 2021 | Autor:
#

Výsledky 2. kola testovania

Celkovo bolo otestovaných 1791 ľudí z toho 24 s pozitívnym výsledok.
Ako vidno z výsledkov pozitivita má oproti minulému týždňu žiaľ stúpajúcu tendenciu. Dávajte pozor na seba a svojich najbližších. Noste rúška, dodržujte odstup a dezinfikuje si ruky. celý text

ostatné | 2. 2. 2021 | Autor:
#

Informácie v súvislosti s testovaním

Antigénové testovanie bude v priestoroch reštaurácie Éder, v nasledujúcich dňoch:
30.1.2021 Sobota - 8:00- 20:00
31.1.2021 Nedeľa - 8:00 - 20:00
1.2.2021 Pondelok - 8:00 - 20:00
Mobilné odberové miesto bude fungovať cez telefonický rezervačný systém! celý text

ostatné | 28. 1. 2021 | Autor:
#

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Vážení daňovníci,
vzhľadom na súčasnú situáciu z dôsledku šírenia pandémie COVID –19, Vám dávame na vedomie, že Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje môžete poslať poštou na adresu: Mesto Nesvady, Obchodná 23, 946 51 Nesvady alebo odovzdať osobne na mestskom úrade v Nesvadoch po e-mailovej alebo telefonickej konzultácii. Informovať sa môžete na t.č. 035/76 92 810 u Ing. Lukacsovicsovej alebo e-mailom: lukacsovicsova@nesvady.sk
celý text

ostatné | 28. 1. 2021 | Autor:
#

Ministerstvo zdravotníctva zriadilo infolinku k očkovaniu

Na očkovanie môžete registrovať seba alebo vašich príbuzných aj prostredníctvom infolinky na čísle 0800 174 174 (zo zahraničia +421 270 074 174). Infolinka je k dispozícii denne od 8:00 do 20:00 hod. celý text

ostatné | 27. 1. 2021 | Autor:
#

Výsledky testovania v meste Nesvady počas 21. - 24. 1. 2021

Výsledky testovania z odberných miest v meste Nesvady počas celoplošného skríningu 21. - 24. 1. 2021:
• 2339 testovaných,
• 20 s pozitívnym výsledkom, čo predstavuje 0,85 %.
Výsledky uvádzajú počet testovaných antigénovými testami vykonanými v 2 odberných miestach na území mesta Nesvady len počas celoplošného skríningového testovania v dňoch 21. – 24.1.2021.
Aké kroky budú nasledovať, oznámime občanom v priebehu týždňa po vyhodnotení celkových výsledkov skríningového testovania na Slovensku, ktoré podľa uznesenia Vlády SR trvá až do utorka 26. 1. 2021.
celý text

ostatné | 26. 1. 2021 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 9
posledná

Odoslať stránku e-mailom