Menu
Mesto Nesvady
Nesvady NASZVAD
Oficiálna stránka mesta Város hivatalos honlapja

Aktuality

Zobrazeno 61-90 z 325
#

22. apríl - Deň Zeme

Dátum: 20. 4. 2021

Mesiac apríl sa pýši viacerými prívlastkami a medziiným je 22.4. Svetový deň Zeme. Pracovníci mestského úradu sa z toho dôvodu tento deň rozhodli vyčistiť park, starý cintorín či miestnu časť Aňala, veď Zem máme iba jednu, tak sa o ňu starajme a správajme sa k nej s úctou a pokorou.

#

Bocian biely – symbol šťastia a splnených prianí

Dátum: 20. 4. 2021

Poznali ho už v starovekom Grécku a v hebrejčine ho nazývajú „chasidah“, čo znamená milosrdný a dobrý. U nás je bocian biely symbolom šťastia a plodnosti. Letí bocian! Chyť sa za gombík a niečo si želaj!

#

Bezpečnostné pokyny pre vstup do budovy mestského úradu

Dátum: 19. 4. 2021

Pokyny pre vstup do budovy:

#

Zmena úradných hodín mestského úradu

Dátum: 19. 4. 2021

Od 20.04.2021 bude Mestský úrad otvorený pre verejnosť nasledovne:

#

ZÁPIS DETÍ DO MŠ na školský rok 2021/2022

Dátum: 19. 4. 2021

Riaditeľstvo Materskej školy- Nezábudka na Ul. Sládkovičovej a riaditeľstvo Materskej školy – Bocianiky na Ul. Hurbanovej oznamujú rodičom, že ZÁPIS DETÍ DO MŠ na školský rok 2021/2022 bude prebiehať dňa 5. a 6. mája 2021.

#

Oznam mestského úradu

Dátum: 8. 4. 2021

Vážení občania!
Od 7. 4. 2021 má mestský úrad stanovené hodiny, kedy je otvorený pre verejnosť. Počas týchto hodín zamestnanec mestského úradu zodpovedný za agendu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len TKO/ vybavuje stránky,.....

#

Mestský úrad v Nesvadoch je od 7. 4. 2021 otvorený pre verejnosť

Dátum: 6. 4. 2021

Mestský úrad zároveň upozorňuje občanov, že do priestorov úradu je možný vstup iba s rúškom a aplikácie dezinfekcie na ruky.

#

Veľkonočná svätá omša

Dátum: 1. 4. 2021

Rímskokatolícky farský úrad v Nesvadoch oznamuje farníkom, že dňa 4. apríla (t.j. v nedeľu) môžu sledovať svätú omšu z kostola sv. Jozefa v Nesvadoch v priamom prenose o 11.00 hodine na kanáli infotextu.

#

Veľkonočný pozdrav

Dátum: 1. 4. 2021

Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov, veľa pokoja a pohody v kruhu rodiny.

#

Ponuka občianskeho združenia Prosocia

Dátum: 26. 3. 2021

Občianske združenie Prosocia ponúka občanom mesta Nesvady možnosť prepravy do očkovacieho strediska nachádzajúceho sa vo FNsP Nové Zámky.
Pre viac informácii volajte 0911609836.

#

Oznam Slovenskej pošty

Dátum: 25. 3. 2021

Slovenská pošta oznamuje obyvateľom mesta dočasnú zmenu otváracích hodín pobočky Nesvady

#

NEZABUDNITE SA SČÍTAŤ!

Dátum: 24. 3. 2021

Do konca elektronického samosčítanania obyvateľov ostáva už len sedem dní!
K dnešnému dňu je v rámci Nitrianskeho kraja už viac ako 77% sčítaných obyvateľov.
Prehľad monitoringu za okres Komárno.

#

Prevádzka trhoviska je opäť spustená

Dátum: 24. 3. 2021

Prevádzka trhoviska je opäť spustená v zmysle platnej Vyhlášky č. 131/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
Pravidelný štvrtkový trh bude v prevádzke až do odvolania za týchto opatrení:

#

Informačné kancelárie pre obete trestných činov

Dátum: 22. 3. 2021

Ministerstvo vnútra SR v každom krajskom meste vytvorilo informačné kancelárie pre obete trestných činov, ktoré sú zamerané na päť cieľových skupín – obete z radov seniorov, obete násilných trestných činov,nenávistných trestných činov a extrémizmu, obete obchodovania s ľuďmi a obete z radov mládeže.

#

Sčítanie obyvateľov

Dátum: 16. 3. 2021

Už Vám ostali len dva týždne na možnosť samosčítania!
Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný, tolerovaný alebo obvyklý pobyt.Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania t.j. 1.1.2021.

#

Oznam Slovenskej pošty,a .s

Dátum: 11. 3. 2021

Slovenská pošta, a.s. pobočka NESVADY oznamuje občanom, že v piatok 12.3.2021 a v pondelok 15.3.2021 bude pobočka fungovať v zmenenom otváracom čase.
Za porozumenie ďakujeme.

#

Zber rastlinného odpadu - jarné upratovanie

Dátum: 8. 3. 2021

Vážení občania, v rámci jarného upratovania Vám oznamujeme termíny zberu a drvenia zeleného odpadu v jednotlivých uliciach:

#

Zber veľkoobjemového odpadu

Dátum: 8. 3. 2021

Veľkoobjemový - recyklovateľný odpad môžete odovzdať v dňoch 26. a 27. marca, (piatok a sobota) od 8:00 do 17:00 na zbernom dvore mesta na adrese Studená č. 1
Bezplatne tu môžete odovzdať: elektroniku, chladničky, mrazničky, sklo, nábytok, papier, kartón, fóliu, plasty, polysterén.

#

Prianie k MDŽ

Dátum: 8. 3. 2021

8. marec je sviatok všetkých žien,
prajeme Vám šťastie len,
prajeme Vám krásu k tomu,
nech ste ozdobou každého domu.
Ďakujeme za všetku Vašu lásku, obetu a nehu,
bez ktorej by život bol ako rieka bez brehu...

#

Respirátory každému nad 10 rokov

Dátum: 3. 3. 2021

Na základe rozhodnutia primátora Zoltána Molnára, Mesto Nesvady daruje každému obyvateľovi s trvalým pobytom v meste Nesvady, staršiemu ako 10 rokov po 2 ks respirátorov FFP2.
Celkovo bude rozdaných zhruba 8500 kusov respirátorov.
Respirátory budú distribuované ZADARMO do schránok obyvateľov.

#

Kvety k Medzinárodnému dňu žien

Dátum: 1. 3. 2021

Sviatok MDŽ na Slovensku existuje už od roku 1921, no táto tradícia v dnešných dňoch jemne poľavila. Stále však existuje mnoho ľudí, ktorí si ho radi pripomenú. Neviete, čím by ste ženu vo svojom okolí najviac prekvapili? Každá žena sa vždy poteší peknému slovu, či kvetom.

#

Dezinfekcia verejných priestranstiev

Dátum: 17. 2. 2021

Oznamujeme občanom, že dňa 18. februára (vo štvrtok) bude firma Sanovet s.r.o. od 14-tej hodiny vykonávať na území mesta aerosólovú dezinfekciu verejných priestranstiev, do ktorých patria autobusové zastávky, okolie artézskej studne, vchody do obchodných domov, lekáreň ...

#

Rozbor pitnej vody - artézska studňa

Dátum: 16. 2. 2021

Protokol o skúške vzorky

#

Tri mobilné odberové miesta v meste

Dátum: 10. 2. 2021

Od dnes môžete v Nesvadoch absolvovať antigénový test na troch antigénových mobilných odberových miestach (MOM) sedem dní v týždni.

#

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dátum: 9. 2. 2021

Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie na Slovensku zostáva Mestský úrad v Nesvadoch pre verejnosť uzavretý až do odvolania.
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021 bude možné uhrádzať po odoslaní a prevzatí rozhodnutí na rok 2021.
Občanom, ktorí majú uhradený miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020 a smetné nádoby majú ošetrené nálepkou “TKO 2020“, budú tieto nádoby vyprázdňované.
Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku môžete oznámiť poštou na adrese: Mesto Nesvady, Obchodná 233/23, 946 51 Nesvady, mailom: litauska@nesvady.sk alebo telefonicky na t.č. 035/76 92 810 u RNDr. Simony Litauskej.

#

Samoodpočet vodomerov

Dátum: 9. 2. 2021

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vám oznamuje, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území SR v súvislosti s ochorením COVID-19 nebudú zamestnanci našej spoločnosti vykonávať odpočty vodomerov v mesiaci február 2021 v meste Nesvady.
Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a do 20. 2. 2021 nahlásiť odčítačovi na telefónne číslo 0911 044 582 a to v dňoch utorok až sobota, v čase od 07:30 do 15:00 hod. Odčítaný stav môžete nahlásiť aj na e-mailovú adresu stavvodomeru@zsvs.sk alebo vyplnením aktívneho formulára na webovej stránke spoločnosti www.zsvs.sk. Pri takomto nahlásení vodomeru je potrebné, aby ste uviedli technického číslo odberu, číslo vodomeru, adresu odberného miesta, dátum odpočtu a stav vodomeru v m3.

#

Respirátory FFP2 pre najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľov

Dátum: 8. 2. 2021

Na základe rozhodnutia primátora Zoltána Molnára, Mesto Nesvady daruje obyvateľom s trvalým pobytom v meste Nesvady, ktorí dovŕšia tento rok (do 31.12.2021) vek 65 rokov a viac, respirátory FFP2 a dezinfekčné vlhčené utierky.
Mesto zároveň zabezpečí respirátory FFP2 pre všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov materských a základných škôl.Celkovo ich bude rozdaných zhruba 3000 kusov.
Jeden občan dostane respirátor FFP2 v počte dva kusy
a dva kusy dezinfekčných vlhčených utierok.
Mesto má k dispozícii zoznamy obyvateľov, čiže nie je potrebné sa hlásiť.
Respirátory budú distribuované ZADARMO do schránok obyvateľov.
Mesto Nesvady žiada seniorov, aby respirátory využívali účelne, teda najmä v interiéroch, kde sa zdržiava viac ľudí (obchody, lekárne, pošta…).

#

Oznam Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.

Dátum: 5. 2. 2021

Vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu v SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ZsVS a.s. odpočet vodomerov v mesiaci február v meste Nesvady neuskutoční fyzickým spôsobom (priamy odpočet). Nakoľko aktuálne stavy meradiel potrebujeme evidovať (kvôli ročnému odpočtu), prosíme občanov, aby kontaktovali príslušné tel.čísla: 0911 044 582 alebo 0911 748 490 a nahlásili stav vodomeru telefonicky, formou SMS, prípadne MMS (priložená fotka).

Tento oznam sa vzťahuje na ulice: Gútska, Nitriansky rad, Potočná, Vodná, Blatná, Pekárenská,, Námestie 1. mája, Malá, Dlhá, Jazerná, Poľná, Parková, Tatranská, Jarková, Námestie Slobody, Orgovánová, Fialková, Konvalinková, Levanduľová, Nezábudkova

Odpočet stavu vodomeru prosíme nahlásiť najneskôr do 25.2.2021.

#

Predlžuje sa čas testovania

Dátum: 5. 2. 2021

Pre veľký záujem sa v sobotu a v nedeľu predlžuje čas testovanie do 21.00 hod.

#

3. KOLO ANTIGÉNOVÉHO TESTOVANIA

Dátum: 4. 2. 2021

5.2.2021 Piatok - 8:00 - 20:00
6.2.2021 Sobota - 8:00 - 20:00
7.2.2021 Nedeľa - 8:00 - 20:00
Počas tretieho kola antigénového testovania sme sa rozhodli spolupracovať s už fungujúcim miestnym zdravotným zariadením. Preto mestský úrad Nesvady spolupráci s TOMICI s.r.o. pracujú na tom, aby sa mohlo v piatok spustiť 3. kolo antigénového testovania - v priestoroch reštaurácie Éder, ktoré budú prebiehať nasledujúce dni

Zobrazeno 61-90 z 325

Informácie

sodb

ko

KALENDÁR

kombi

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
1
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Bannery

VIDEO archív

Digitálné mesto

the

ntUZápadoslovenská distribučnákombi

logo

kc

sk

HELP

slovanet

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálna teplota

7.12.2021 15:35

Aktuálna teplota:

2.1 °C

Vlhkosť:

78.7 %

Rosný bod:

-1.2 °C

Sociálne siete

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 28
DNES: 578
TÝŽDEŇ: 1314
CELKOM: 1210165