A picture

Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 6
posledná

#

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Kde budeme hlasovať?
Pripomienka:

Volebné okrsky na území mesta Nesvady:

volebný okrsok č. 1 - Miestne kultúrne stredisko, Obchodná č. 21,
volebný okrsok č. 2 - Mestský úrad Nesvady, Obchodná č. 23,
volebný okrsok č. 3 - budova bývalého Centra voľného času, Novozámocká cesta č. 21,
volebný okrsok č. 4 - budova Denného stacionára, Športová č. 2.
celý text

ostatné | 28. 2. 2020 | Autor:
#

Komárňanské ART Spektrum 2020

Regionálne osvetové stredisko v Komárne vyhodnotilo 14. februára 2020 o 17.00 hod v Zichyho paláci Podunajského múzea súťaž Komárňanské ART Spektrum 2020. celý text

ostatné | 16. 2. 2020 | Autor:
#

Oznámenie - príprava študentov na prijímacie pohovory

Príprava študentov na prijímacie skúšky a na vysokoškolské štúdium na slovenské a české vysoké školy a na Akadémiu ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. celý text

ostatné | 11. 2. 2020 | Autor:
#

Oznam

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje občanom, že zajtra t.j. 11.2.2020 v čase od 8.30 do 15.00.nebude dodávka vody v celom katastri Nesvád. celý text

ostatné | 10. 2. 2020 | Autor:
#

Vedeli ste?

Staršie aj novšie čísla nesvadského spoločenského mesačníka (dnes už dvojmesačníka) Novum Naswod si môžete prelistovať aj na internete.
Stačí 1 klik a ste tam.(https://novumnaswod.sk/?date=2019)
Prajeme vám príjemné čítanie počas dlhých zimných večerov. celý text

ostatné | 17. 1. 2020 | Autor:
#

Priznanie k dani z nehnuteľností

Obec Nesvady ako správca miestnych daní oznamuje obyvateľom obce, že priznanie respektíve čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností sa na rok 2019 podáva v termíne do 31. januára 2020 celý text

ostatné | 9. 1. 2020 | Autor:
#

Zber odpadu v januári

Termín zberu komunálneho a triedeného odpadu v mesiaci január. celý text

ostatné | 2. 1. 2020 | Autor:
#

Pozvánka

Pozývame Vás dňa 1.1.2020 o 17.00 hodine pred Mestský úrad Nesvady, kde krátkym kultúrnym programom a príhovorom primátora mesta oslávime v novom roku vyhlásenie obce za mesto Nesvady ohňostrojom.
Každého srdečne očakávame aj s malým občerstvením. celý text

ostatné | 30. 12. 2019 | Autor:
#

Udelenie obecného prospechového štipendia a ocenenie najlepších športovcov v roku 2019

20.12.2019 sa v obradnej sieni udelilo obecné prospechové štipendium dvom študentkám univerzít a udelili sa ocenenia „Športovec roka 2019“, "Športový talent roka 2019" a "Najlepší športový kolektív". celý text

ostatné | 20. 12. 2019 | Autor:
#

Zmena termínu zberu komunálneho odpadu

Spoločnosť Brantner Nové Zámky s.r.o. oznamuje občanom, že zber komunálneho odpadu, ktorý je naplánovaný na deň 25.12.2019 sa bude vykonávať dňa 27.12.2019 t.j. v piatok. celý text

ostatné | 17. 12. 2019 | Autor:
#

Benefičný koncert “Memoriál Dávida Nagya“

Adventim n.o. dňa 13.12.2019 pod záštitou starostu obce Zoltána Molnára a pána profesora Györgya Herdicsa zorganizoval 3. ročník benefičného koncertu “Memoriál Dávida Nagya“ na pomoc a podporu onko a vážne chorych deti. celý text

ostatné | 15. 12. 2019 | Autor:
#

Nezvyčajné stromčeky

Stromček je nezameniteľný symbol Vianoc. O tom, že nemusí byť živý či umelý, vás presvedčí nápad občianskeho združenia Kreatívne ženy. celý text

ostatné | 8. 12. 2019 | Autor:
#

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) oznamuje, že s účinnosťou od 1. januára 2020 mení z prevádzkových dôvodov odpočtový a fakturačný cyklus. celý text

ostatné | 6. 12. 2019 | Autor:
Nové cestovné poriadky od 15.12.2019 1

Nové cestovné poriadky od 15.12.2019

Od 15.12.2019 sa menia cestovné poriadky pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť.
Tieto zmeny zasiahnu aj našu obec. celý text

ostatné | 4. 12. 2019 | Autor:
#

Optický internet

Ako sme Vás už informovali spoločnosť Slovak Telekom, a.s. sa chystá realizovať modernizáciu telekomunikačných sietí v našej obci. Vybudovaním podzemnej optickej siete sa zároveň budú realizovať vnútorné rozvody k rodinným/bytovým domom. celý text

ostatné | 2. 12. 2019 | Autor:
#

Oznam Akadémie Policajného zboru v Bratislave - Prednáška pre seniorov

Akadémia Policajného zboru v Bratislave Vás pozýva na preventívnu prednášku, ktorá je určená pre seniorov a širokú verejnosť.

Téma: Podvody a hrozby páchané na senioroch - Postavenie poškodeného a obete v trestnom konaní.

Dátum konania: 3.12.2019
Čas: 13.30-15.00.
Miesto: Klub dôchodcov v Nesvadoch celý text

ostatné | 29. 11. 2019 | Autor:
Benefičný koncert „Memoriál Dávida Nagya“ 1

Benefičný koncert „Memoriál Dávida Nagya“

Občianske združenie Adventim Vás pozýva na Vianočný benefičný koncert „Memoriál Dávida Nagya“ na pomoc a podporu onko a vážne chorým deťom konaného pod záštitou starostu obce Zoltána Molnára. celý text

ostatné | 21. 10. 2019 | Autor:
OZNAM - Plánované odstávky v distribučnej sieti elektriny 1

OZNAM - Plánovaná odstávka v distribučnej sieti elektriny

Plánovaná odstávka v distribučnej sieti elektriny dňa 23.10.2019 od 8:00 do 14:00 hod. celý text

ostatné | 21. 10. 2019 | Autor:
#

Jesenné upratovanie

Obec Nesvady každoročne organizuje zber objemového odpadu z domácností pod názvom "Jesenné upratovanie."
JESENNÉ UPRATOVANIE DOMÁCNOSTÍ sa uskutoční 25. a 26. októbra 2019 v čase od 08:00 - 17:00 hod.,
Veľkokapacitné kontajnery budú umiestnené na zbernom dvore v areáli VPS Nesvady s.r.o.
celý text

ostatné | 18. 10. 2019 | Autor:
#

Už je to isté - Nesvady budú mestom

Národná rada vyhlásila uznesením obec Nesvady za mesto, a to s účinnosťou od 1. januára 2020.

Podľa zákona o obecnom zriadení môže NR SR vždy k 1.januáru na návrh vlády SR vyhlásiť za mesto obec, ktorá je hospodárskym, administratívnym a kultúrnym centrom alebo centrom cestovného ruchu alebo kúpeľným miestom, zabezpečuje služby aj pre obyvateľov okolitých obcí, má zabezpečené dopravné spojenie s okolitými obcami, má aspoň v časti územia mestský charakter zástavby a má najmenej 5000 obyvateľov. celý text

ostatné | 15. 10. 2019 | Autor:
#

Budovanie optickej siete v obci Nesvady

Oznamujeme Vám, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. v tomto období realizuje modernizáciu telekomunikačných sietí. Viacerí z Vás obdržia do schránky informačný list vrátane súhlasu k umiestneniu a zhotoveniu súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete. Optickú prípojku do Vášho domu zrealizuje spoločnosť Slovak Telekom, a.s. po Vašom súhlase na svoje náklady. Súhlas je potrebné odovzdať do 31.10.2019. Ďakujeme. celý text

ostatné | 24. 9. 2019 | Autor:
#

Dotazník o sociálnych službách v obci Nesvady

Vážení spoluobčania,
Obec Nesvady má za cieľ vytvoriť systém služieb na miestnej úrovni, ktorý bude zodpovedať potrebám občanov obce. Preto sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu a vyplnenie dotazníka.
Chceme poznať Vaše názory, návrhy a podnety, aby sme mohli čo najúčinnejšie zistiť nedostatky v doterajšom poskytovaní sociálnych služieb, rozvíjať a rozšíriť ponuku a kvalitu sociálnych služieb. celý text

ostatné | 9. 9. 2019 | Autor:
#

Oznam - obmedzená prevádzka Termálneho kúpaliska

Oznamujeme Vám, že v dňoch 26. až 29. august bude z technických príčin obmedzená prevádzka Termálneho kúpaliska Nesvady. celý text

ostatné | 23. 8. 2019 | Autor:
#

Písali o nás ...

Viac o otvorení Termálneho kúpaliska Nesvady sa dočítate na nasledovných stránkach:
celý text

ostatné | 31. 7. 2019 | Autor:
#

Slávnostné otvorenie "Termálneho kúpaliska Nesvady"

Pozývame Vás na slávnostné otvorenie termálneho kúpaliska, ktoré bude dňa 26 júla t.j. v piatok so začiatkom o 16-tej hodine. Otvorenie bude spojené s prehliadkou kúpeľov a bohatým kultúrnym programom. Vstup voľný.
Každého srdečne očakávame! celý text

ostatné | 24. 7. 2019 | Autor:
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Komárno 1

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Komárno

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Komárne v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Komárno od 01.07.2019, 12:00 hod do odvolania. celý text

ostatné | 28. 6. 2019 | Autor:
#

Rozlúčka s deviatakmi

Vo štvrtok 27. júna 2019 sa žiaci deviateho ročníka základnej školy lúčili so školou. Rozlúčiť sa prišli aj na obecný úrad, kde ich privítal starosta obce Zoltán Molnár a pracovníci obecného úradu. Starosta obce všetkým poprial veľa úspechov v ďalšom štúdiu.
Na záver sa deviataci podpísali do pamätnej knihy a odniesli si domov malý darček. celý text

ostatné | 27. 6. 2019 | Autor:
#

Oznámenie o čiastočnej uzávierke cesty III/1477

V dňoch 28.6.2019 od 7:00 do 07.07.2019 do 22:00 hod. bude z dôvodu rekonštrukcie cesty III/1477 v úseku od km 6,818 po km 7,948 (od rímskokatolíckeho kostola po most) čiastočná uzávierka cesty. Obchádzka nie je určená, premávka v jazdnom páse smer Nesvady- Kolárovo bude zvedená z dvoch do jedného jazdného pruhu prenosným dopravným značením a zariadeniami. Na začiatku a konci úseku budú regulovať vjazd vozidiel pracovníci zhotoviteľa CESTY NITRA, a.s. celý text

ostatné | 21. 6. 2019 | Autor:
#

HLASUJTE za projekt ZABAVME SA SPOLU

Od 17. júna budete môcť opäť hlasovať v obchodoch Tesco za projekt "ZABAVME SA SPOLU" na obnovu detského ihrisko v obecnom parku. Radi by sme pomocou Vašich hlasov zakúpili nový hrací prvkov pre deti.
VY ROZHODUJETE.....TESCO POMÁHA. celý text

ostatné | 12. 6. 2019 | Autor:
Oznámenie - plánované odstávky v distribučnej sieti elektriny  1

Oznámenie - plánované odstávky v distribučnej sieti elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s oznamuje termíny plánovaných odstávok v distribučnej sieti elektriny dňa 4.6. - 17.6.2019 celý text

ostatné | 3. 6. 2019 | Autor:
prvá
z 6
posledná

Odoslať stránku e-mailom