A picture

Navigácia

Obsah

VPS Nesvady s.r.o.

Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 29/2017-XVIII. zo dňa 23.02.2017 bola zrušená príspevková organizácia Verejnoprospešné služby obce Nesvady.

Zakladateľskou listinou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 16.03.2001 bola založená spoločnosť VPS Nesvady s.r.o.. Spoločnosť začala oficiálne vyvýjať svoju činnosť 22.03.2017, keď bola zapísaná do Obchodného registra Okresného úradu Komárno. oddiel Sro, vložka číslo 13095/N. Pridelené IČO: 36 546 232. 

Výška základného imania je zakladateľom stanovená v hodnote 136 123,27 Eur. Celkový podiel prináleží zakladateľovi, obci Nesvady.

VPS Nesvady s.r.o. bude zabezpečovať výkon verejnoprospešných služieb na území obce v tých oblastiach, ktoré sú podľa zákonov a iných právnych predpisov povinnými verejnými úlohami obecnej samosprávy.

Adresa: Studená 1, 946 51 Nesvady

IČO:      36 546 232

Konatelia: Ing. Zoltán Kelemen

                  Ing. Marianna Kesziová

E-mail: vpsnesvady@gmail.com

Telefón: 035/7692116, 0905 344 398

Verejnoprospešné služby obce Nesvady

Odoslať stránku e-mailom