A picture

Navigácia

Obsah

Civilná ochrana informuje

Vážení občania,

posledné roky nás poučili, že nehody, havárie, živlené pohromy alebo iné mimoriadne udalosti si nebyberajú miesto ani čas vzniku a preto nás nesmú zastihnúť nepriprvených.

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúci v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Informácie občanom o možných rizikách vzniku mimoriadnych udalostí v okrese Komárno (aktualizované k 08/2019)

Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia

Odporúčaný postup pri náleze podozrivej zásielky

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vydania meteorologických výstrah

Linka 112 - jednotné európske číslo tiesňového volania

 

 

Odoslať stránku e-mailom