A picture

Navigácia

Obsah

Informácia o poskytovaní dotácie na stravu od septembra 2021

Typ: ostatné
Novela zákona č. 544/2010 Z. z., o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (,,zákon o dotáciách“) upravuje účinnosť niektorých ustanovení, medzi ktorými je aj zmena termínu, výšky aj podmienok v poskytovaní dotácie na stravu.

Od 01.09.2021 končí plošné poskytovanie dotácie na stravu pre deti v ZŠ a posledný rok MŠ.    

Nárok na dotáciu na stravu bude mať dieťa:

  1. ktoré žije v domácnosti, kde sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
  2. ktoré žije v domácnosti, kde príjem rodiny je najviac vo výške životného minima
  3. na ktoré, si ani jeden rodič neuplatňuje daňový bonus na dieťa

Z toho dôvodu, ak si chce rodič uplatniť dotáciu na stravu pre dieťa od 01.09.2021, je povinný do 05.08.2021 predložiť zriaďovateľovi, Mestu Nesvady, osobne alebo emailom na adresu andrea.baricicova@nesvady.sk nasledovné doklady:

- potvrdenie ÚPSVaR o poberaní DvHN 

- formulár na posúdenie príjmu + potvrdenia o príjmoch za uplynulých 6 mesiacov (zárobková činnosť, výživné, dôchodok, rodičovský príspevok atď.) - Príloha č. 1

- čestné vyhlásenie o neuplatňovaní daňového bonusu v prílohe oboch rodičov - Príloha č. 2

upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus je povinný o uvedenom  bezodkladne informovať Materskú školu s tým, že si musí byť vedomý  právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia. 

  Posúdenie nároku na priznanie dotácie je v právomoci  Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Komárno.

 

Príloha č. 1 - Formulár na posúdenie príjmu

Príloha č.2 - Čestné vyhlásenie

 


Prílohy

Vytvorené: 16. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 16. 7. 2021 13:51
Autor:
Odoslať stránku e-mailom