A picture

Navigácia

Obsah

Základné školy a materské školy v Nesvadoch budú od 1. júna opäť otvorené

Typ: ostatné
Mesto Nesvady ako zriaďovateľ materských a základných škôl oznamuje rodičom detí v materských školách a rodičom žiakov v základných školách, že na základe rozhodnutia ministra školstva SR sa zriaďovateľ materských a základných škôl v spolupráci s riaditeľmi materských a základných škôl rozhodol, že dňom 1. júna 2020 sa začína výchovno-vzdelávacia činnosť v materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nesvady. Deti a žiaci budú v škole prednostne umiestnení podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí ministra.

Zriaďovateľ škôl rozhodol o dĺžke prevádzky v materských a základných školách v závislosti od personálnych, materiálnych a priestorových možností jednotlivých škôl s rešpektovaním počtu žiakov v skupine, ktorý je uvedený v rozhodnutí ministra, t. j. najviac 15 detí v materskej škole a najviac 20 žiakov v základnej škole takto:

- prevádzka v materských školách bude od 7: 00 hod. do 16: 00 hod.

- prevádzka v základných školách bude od 7:00 hod. do 16: 00 hod.

Účasť detí v materskej škole a žiakov v základnej škole je dobrovoľná.

Žiaci 6.-9. ročníka základnej školy sa budú naďalej vzdelávať dištančne, rovnako aj žiaci 1.-5. ročníka, ktorí do základnej školy nenastúpia.

Žiadame rodičov, aby dodržiavali hygienicko-epidemiologické opatrenia pri príchode a odchode detí a žiakov do školy a zo školy, rovnako aj pokyny riaditeľov škôl, podmienky prevádzky a vnútorného režimu školy do konca školského roku 2019/2020, vychádzajúce z dokumentu vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ako aj podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí, žiakov a pracovníkov škôl.

Bližšie informácie pre rodičov detí poskytnú školy a materské školy.

Pred nástupom do školy sú rodičia povinní vyplniť vyhlásenie (príloha).

 


Príloha

Vytvorené: 27. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 27. 5. 2020 11:35
Autor:
Odoslať stránku e-mailom