A picture

Navigácia

Obsah

Oznam mestského úradu

Typ: ostatné
Milí nesvadčania!

V záujme ochrany zdravia nás všetkých, zdravia zamestnancov Mestského úradu v Nesvadoch, ako aj prevencie pred šírením vírusu COVID-19 Vám oznamujeme že, Mestský úrad v Nesvadoch naďalej až do odvolania funguje v obmedzenom režime.
Zamestnanci úradu budú pracovať naďalej, v prípade neodkladnej záležitosti využite, prosím, ich telefonické a e-mailové kontakty.
Občania mesta sa nemusia obávať, že nevybavia svoje náležitosti a zmeškajú prípadné termíny alebo platby.

Úhrady poplatkov môžu občania poukázať bezhotovostným prevodom na účet mesta.  Ak nie je konkrétne číslo účtu uvedené v rozhodnutí, výzve alebo inom dokumente mesta, ktorý im bol doručený, môžu úhradu vykonať na číslo účtu mesta: SK23 5600 0000 0038 0691 9001 s uvedením svojho variabilného symbolu.

Nakoľko je zatvorená aj podateľňa MsÚ, doporučujeme využiť službu elektronickej schránky mesta prístupnej zo stránky www.nesvady.sk, elektronické služby mesta, email alebo dokumenty pošlite poštou, pričom rozhodujúci je dátum podania  na pečiatke.


Činnosť matriky je obmedzená na niektoré úkony: vyhotovenie rodného listu pre novorodenca a vyhotovenie úmrtného listu. Službu overovania podpisov, listín, zatiaľ neposkytujeme.


Skôr, ako sa rozhodnete mestský úrad navštíviť, kontaktujte, prosím telefonicky úrad pre upresnenie vašej požiadavky. 


Za pochopenie ďakujeme.
 


Vytvorené: 23. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 24. 3. 2020 08:23
Autor:
Odoslať stránku e-mailom