A picture

Navigácia

Obsah

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti "Moderné technológie – Nesvady na ceste SMART"

Typ: ostatné
Mesto Nesvady sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu Moderné technológie – Nesvady na ceste SMART,aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.

Projekt „Moderné technológie – Nesvady na ceste SMART“ je zameraný na premenu mesta Nesvady na SMART city, t.j. mesta 21. storočia a inteligentnú samosprávu, ktorá poskytuje občanom a návštevníkom inteligentné riešenia vo vybraných oblastiach. Cieľom je posunúť Mesto Nesvady smerom k inteligentnému riešeniam využiteľným pri riadení v aspekte budovania trvalo udržateľnej IoT (internet vecí)
architektúry. Týmto cieľom Mesto Nesvady dosiahne najväčšiu možnú mieru IoT (internetu vecí) – zber dát z rôznych oblastí fungovania mesta, riadenie rôznych oblastí, zabezpečenie efektivity procesov, resp. úspory.

Vybrané oblasti riešenia:

a) Bezpečnosť

b) Životné prostredie

c) Verejné osvetlenie

d) Parkovanie a meranie spotreby

e) Informovanosť obyvateľstva

Predmetom projektu je vybudovanie IKT platformy zameranej na prepojenie informačných systémov a externých senzorov a zariadení potrebných pre získavanie a poskytovanie dát. IKT platforma bude pozostávať IoT dátového centra a piatich modulov (Bezpečnosť, Životné prostredie, Verejné osvetlenie, IoT, Informovanosť obyvateľstva). Úlohou SMART riešenia je monitorovať situáciu v meste a prostredníctvom informačnej platformy informovať verejnosť o výsledkoch monitorovania. Monitorovanie vybraných oblastí zároveň prinesie vstupné dáta pre efektívnejšiu samosprávu a riešenie vybraných kompetencií mesta.

Dôvody realizácie projektu:

  • premeniť Mesto Nesvady na SMART city využívajúce inteligentné riešenia
  • vybudovanie IoT platformy, ktorá bude integrovať nielen 5 nových SMART modulov, ale aj existujúce aplikácie mesta a je pripravená na prepojenie ďalších SMART aplikácií tretích strán do budúcnosti
  • zabezpečiť zdieľanie údajov s občanmi (poskytovať dáta vo forme osobných a/alebo otvorených údajov) 
  • inteligentné riadenie parkovacej politiky 
  • zlepšenie bezpečnostnej situácie na území mesta 
  • zabezpečiť úspory inteligentným meraním a riadením 
  • využitie umelej inteligencie – výkonného počítača pre spracovanie 
  • získavaných údajov z periférií (senzory, zariadenia, kamery)

 

Štúdia uskutočniteľnosti a TCO sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti  je možné zaslať v dole uvedenom formulári na e-mailovú adresu: kissova@nesvady.sk do 03.08.2020, 15.00 hod.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Štúdia uskutočniteľnosti
Prílohy štúdie uskutočniteľnosti
TCO
Formulár na pripomienkovanie

 

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti bolo ukončené k 03.08.2020. 


Prílohy

Vytvorené: 21. 7. 2020
Posledná aktualizácia: 5. 8. 2020 15:24
Autor:
Odoslať stránku e-mailom